ปราณิน มุตตาหารัช

 • รมว.แรงงาน มอบนโยบายลดความเหลื่อมล้ำการใช้สิทธิผู้ประกันตน ยึดหลักธรรมาธิบาล ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนฯ จนท.-สถานพยาบาล ผู้ประกันตนต้องร่วมใจช่วยแก้ปัญหาด้านบริการให้มีมาตรฐานตามสากลยอมรับ  ‘เร่ง’ ยกร่าง กม. ลำดับรอง 17 ฉบับ เสร็จภายใน 20 ต.ค. 58 เตรียมพร้อมโอน ม.40 กรณีชราภาพให้ กอช.
  2015-09-08 17:11
 • สปส.วางยุทธศาสตร์ 5 ปี  ยกระดับการ ให้บริการสู่สากล เล็งพัฒนาระบบเงินสมทบและการลงทุนที่มีเสถียรภาพ ให้ผู้ประกันตนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
  2015-09-06 08:34
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ปัจจุบัน "แรงงาน" มีความสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้รุดเจริญก้าวหน้า ภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแล สนับสนุน แรงงานในทุกๆ ด้าน จึงไม่เพียงมีแค่การพัฒนา "คุณภาพฝีมือ" เท่านั้น แต่ยังต้องดูแล "คุณภาพชีวิต" ด้วย "สวัสดิการและสิทธิประโยชน์"  ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องจัดสรร ดูแลให้เพียงพอต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อคุณภาพฝีมือตามมา โดยการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์นั้น สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยในการบริหารจัดการ "เงินสมทบ" ให้กลับมาดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ประกันตนให้ดีที่สุด
  2015-04-22 20:38
 • นสพ.เดลินิวส์ : เลขาธิการ สปส.ยัน มติบอร์ดสปส.ให้ไปติดตามผลที่ สปส.นำเงินไปลงทุนที่เยอรมนี จึงต้องทำตามหน้าที่และเสนอ รมว.แรงงานพิจารณา ยันเป็นประโยชน์ต่อกองทุน ไม่ได้ไปเที่ยว แจงเงินประกันสังคมไม่ใช่ของ วิไลวรรณ ผู้เดียว แต่เป้นของ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลด้วย
  2015-04-08 11:12
 • ปลัดแรงงาน เผยความคืบหน้าแก้กฎหมายประกันสังคม คาดกลางก.พ. นำเข้า กมธ.สนช.ได้ แจงเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนหลายประการ เพิ่มสงเคราะห์บุตรจาก 2 คน เป็น 3 คน เหมาจ่ายคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตาย กำหนดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นทางการแพทย์โดยไม่พิสูจน์ถูกผิด
  2015-01-10 20:46
 • “นพดล” ปธ.คณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปประกันสังคมและเงินทดแทน เผยความคืบหน้าปฏิรูป เตรียมเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานสปส. สิ้นปี 57 แจงยุบอนุกรรมการที่ไม่จำเป็นไปแล้ว แถมขจัดผลประโยชน์พวกพ้อง ต่อไปกก.จะหลากหลายมากขึ้น ห้ามเจ้าหน้าที่สปส.เล่นหุ้น ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจผู้ประกันตน
  2014-12-29 20:29
 • รมว.แรงงาน ประกาศเดินหน้าปฏิรูป สปส. ต้องโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ มอบผู้บริหารหาคำตอบสร้างรพ.สปส.จะเป็นทางเลือกหรือภาระสำหรับผู้ประกันตน รวมถึงคัดกรองกรรมการประกันสังคมให้เป็นตัวแทนผู้ประกันตนอย่างแท้จริง ย้ำเงินลงทุนนอกต้องโปร่งใส ด้านปลัดแรงงานเผยบอร์ด สปส. ไฟเขียวลดจำนวนบอร์ดอนุกรรมการจาก13 ชุดเหลือ 4 ชุด
  2014-11-18 15:59