ผยง ศรีวณิช

  • รพ.สมุทรปราการ จับมือธนาคารกรุงไทย ยกระดับคุณภาพบริการด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจร ก้าวสู่ “สมาร์ท ฮอสปิทัล” เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทั่วถึง เท่าเทียม ไร้รอยต่อ ช่วยลดแออัด และลดรอคอย
    2020-02-13 21:01
  • กรมบัญชีกลางลงนามธนาคารกรุงไทยเดินหน้าบัตรสวัสดิการข้าราชการ ปรับระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก มาใช้บัตรประชาชนทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ที่ธนาคารจะติดตั้ง 5.6 พันเครื่องที่ รพ.รัฐและเอกชนกว่า 1,300 แห่ง เพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สะดวก รวดเร็ว ลดเอกสารการเงิน สามารถเรียกดูรูปถ่ายและเชื่อมต่อข้อมูลกรมการปกครอง พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้สิทธิได้ทันที เ
    2018-03-13 15:25
  • กรมควบคุมโรค ร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนากรมควบคุมโรคสู่สังคมไร้เงินสด นำร่องที่สถาบันบำราศนราดูรเป็นแห่งแรก จ่ายค่ายา ค่ารักษา ค่าอาหาร ค่าสินค้า ผ่านเครื่องรูดบัตร EDC และ QR Code
    2017-12-24 10:17