กรมบัญชีกลาง-กรุงไทย เดินหน้าบัตรสวัสดิการรักษา ขรก.

Tue, 2018-03-13 15:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางลงนามธนาคารกรุงไทยเดินหน้าบัตรสวัสดิการข้าราชการ ปรับระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก มาใช้บัตรประชาชนทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ที่ธนาคารจะติดตั้ง 5.6 พันเครื่องที่ รพ.รัฐและเอกชนกว่า 1,300 แห่ง เพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สะดวก รวดเร็ว ลดเอกสารการเงิน สามารถเรียกดูรูปถ่ายและเชื่อมต่อข้อมูลกรมการปกครอง พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้สิทธิได้ทันที

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ลงนามในสัญญาดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อปรับระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและครอบครัวจำนวนประมาณ 5 ล้านคน จากแบบเดิมมาเป็นการใช้บัตรประชาชนทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทำให้การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารทางการเงิน อันเป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาล

นายผยง เปิดเผยว่า ธนาคารมีความพร้อมในการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยจะติดตั้งเครื่อง EDC ประมาณ 5,600 เครื่อง ที่สถานพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 1,300 แห่ง ซึ่งสามารถเรียกดูรูปถ่ายและเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์ได้ทันที นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าโครงการกับสถานพยาบาล และยังคงสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของราชการเช่นเดิม

"ธนาคารกรุงไทย มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการนำเสนอบริการและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ 5 Ecosystem ที่เป็นเป้าหมายหลักของธนาคารที่จะมุ่งเน้นในปีนี้ ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มสวัสดิการของรัฐ (Welfare) กลุ่มด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (Health and Medical) กลุ่มมหาวิทยาลัย โรงเรียน นักศึกษาและนักเรียน (University and Education) และระบบขนส่ง (Mass Transit) ตามแผนยุทธศาสตร์ Future Banking ของธนาคาร"

นายผยง กล่าวต่อว่า โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนั้น เป็นอีกหนึ่งเมกะโปรเจคท์ต่อจากโครงการบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย 11.6 ล้านใบ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 27 มีนาคมนี้เป็นต้นไป โดยธนาคารมีความพร้อมในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการชำระเงินค่าบริการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่ต้องพกพาเงินสด และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐและเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สนับสนุนภารกิจของกระทรวงการคลังในการขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบิกจ่ายตรงสิทธิ ขรก. ใช้บัตร ปชช.แทนสแกนนิ้ว ดีเดย์ 4 พ.ค.นี้

Add new comment