ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.สมุทรปราการ จับมือธนาคารกรุงไทย ยกระดับคุณภาพบริการด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจร ก้าวสู่ “สมาร์ท ฮอสปิทัล” เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทั่วถึง เท่าเทียม ไร้รอยต่อ ช่วยลดแออัด และลดรอคอย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดตัว “โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital) เชื่อมระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับสาธารณสุข”

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้โรงพยาบาลในสังกัดก้าวสู่สมาร์ท ฮอสปิทัล เพื่อช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและไร้รอยต่อ

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า การร่วมมือครั้งนี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงการให้บริการแบบครบวงจร อาทิเครื่องตรวจร่างกายอัตโนมัติ เชื่อมต่อระบบสารสนเทศ ช่วยลดความแออัดในการรอคิวตรวจร่างกาย, การโต้ตอบและสนทนาปัญหาสุขภาพกับระบบ AI อัจฉริยะ ช่วยคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย, ระบบการรักษาผ่านเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์, ระบบการชำระเงินด้วยตนเอง และระบบฐานข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรปราการ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดความแออัด สะดวกและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียม ทำให้ช่วยลดอัตราการรอคอยในการใช้บริการจาก 120 นาที เหลือ 24 นาที ลดขั้นตอนการทํางานลงร้อยละ 70 ถือเป็นต้นแบบโรงพยาบาลภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

“ขอขอบคุณและชื่นชมธนาคารกรุงไทยและโรงพยาบาลสมุทรปราการ ที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ สิ่งที่ทำในวันนี้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชนให้เข้าถึงการแพทย์ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง ไม่ต้องคอยนาน หากพื้นฐานประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี ก็จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจดีด้วย” นายอนุทิน กล่าว