สถาบันบำราศนราดูรนำร่อง รพ.แห่งแรกจ่ายค่ารักษาด้วย QR Code

Sun, 2017-12-24 10:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมควบคุมโรค ร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนากรมควบคุมโรคสู่สังคมไร้เงินสด นำร่องที่สถาบันบำราศนราดูรเป็นแห่งแรก จ่ายค่ายา ค่ารักษา ค่าอาหาร ค่าสินค้า ผ่านเครื่องรูดบัตร EDC และ QR Code

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Solutions เพื่อพัฒนากรมควบคุมโรคสู่สังคมไร้เงินสด (DDC Cashless Society) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ และสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่อง Thailand 4.0 หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและการชำระเงินผ่านระบบ KTB Digital Solutions ของสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในสังกัดกรมควบคุมโรค นับเป็นกรมแรกของกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนากรมสู่องค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยหนึ่งในกลยุทธ์ในการก้าวสู่ความเป็นเลิศ คือการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งนอกจากเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐด้าน National e Payment แล้ว ยังเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความสะดวกสบาย

“การลงนามในครั้งนี้ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและญาติ สามารถชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device) และ KRUNGTHAI QR Code ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการจัดการเงินสด ทั้งค่าอาหาร ค่าสินค้าในร้านอาหาร และร้านค้าสวัสดิการของกรมควบคุมโรค รวมทั้งค่ายาตลอดจนบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล โดยนำร่องที่สถาบันบำราศนราดูรเป็นแห่งแรก และมีแผนขยายสังคมไร้เงินสดไปยังสถานพยาบาลในสังกัดแห่งอื่นๆ ต่อไป”

ด้าน นายผยง กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกรุงไทย ยินดีที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรมควบคุมโรคให้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งธนาคารมั่นใจว่าระบบ KTB Digital Solutions จะตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการรับชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตร EDC และ KRUNGTHAI QR Code ที่ธนาคารมีความชำนาญและประสบการณ์ ซึ่งธนาคารใช้เวลาเพียง 3 เดือนในการติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC กว่า 18,000 เครื่องทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อันเป็นการช่วยให้ประชาชนในระดับฐานราก สามารถเข้าสู่บริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง

“ส่วนการชำระเงินด้วย KRUNGTHAI QR Code สามารถใช้งานได้ง่ายแค่ 3 สเต็ปผ่าน KTB netbank เพียงสแกน ระบุจำนวนเงิน พร้อม PIN การทำรายการก็เสร็จสิ้น ด้านผู้ขายหลังสมัคร ร้านค้า “เป๋าตุง กรุงไทย” และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตุง ก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการได้ทันที ซึ่งธนาคารได้ลงพื้นที่เพื่อให้บริการ KRUNGTHAI QR Code ในจังหวัดต่างๆ เช่น ร้านค้าและศูนย์อาหารในหน่วยงานราชการและกระทรวงต่างๆ ตลาด อ.ต.ก. ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ตลาดกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา ตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา สามแยกอู่เรือ ถนนต่อเรือ จ.พังงา ตลาดตองแปด จ.ขอนแก่น ถนนคนเดิน จ.กระบี่ ตลาดกิมหยง จ.สงขลา และพื้นที่ต่างๆใน จ.เชียงใหม่ โดยธนาคารมีแผนทำถนนไร้เงินสดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Add new comment