พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • ครบรอบ 12 ปี พ.ร.บ.ควบคุมน้ำเมา พบการร้องเรียนทำผิดกฎหมายพุ่งสูง 1,100 เคส กว่า 80% ล้วนเป็นความผิดของธุรกิจน้ำเมา จงใจโฆษณาใช้ตราเสมือนน้ำดื่มโซดา สื่อสารการตลาด จัดคอนเสิร์ตเปิดลานเบียร์ลดแลกแจกแถม ผูกสัมพันธ์ส่วนราชการท้องถิ่น วอนทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันหวังลดนักดื่มให้น้อยลง
    2020-02-08 10:50
  • เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากกรณีที่รัฐบาลปรับเพิ่มเปลี่ยนวิธีคำนวณภาษีสรรพสามิตสุราทั้งระบบนั้น ภาพรวมจากการปรับภาษีพบว่า ข้อดีคือ 1.ทำให้ราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7-15 ซึ่งจะทำให้ปริมาณการดื่มโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนลดลงอย่างชัดเจน 2.จากการเก็บตามดีกรีแอลกอฮอล์ในระยะยาวจะสอดคล้องกับสากล ที่สินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเยอะต้องมีราคาแพงขึ้น และดีต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม 3.การเก็บภาษีโดยคำนวณจากราคาขายส่งสุดท้าย จะป้องกันการสำแดงต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริง จะทำให้เกิดการเลี่ยงภา
    2013-09-07 09:17