พัสดุ

 • ไปรษณีย์ไทยยืนยันข่าวปลอมพัสดุติดเชื้อโควิด-19 ต้องใส่ถุงไว้ 24 ชั่วโมงก่อนเปิด หรือต้องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้านไม่จริง
  2021-01-12 16:52
 • UHosNet ออกแถลงการณ์ กังวลใจ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กระทบจัดซื้อยากลุ่มที่มีความซับซ้อนหรือมีความจำเพาะสูง เหตุไม่เปิดช่องให้สถานพยาบาลสามารถดำเนินการจัดหายาที่จำเป็นเหล่านี้ให้แก่ผู้ป่วยได้ แต่หากสถานพยาบาลฝืนดำเนินการจัดหาเพื่อให้มียาแก่ผู้ป่วยก็จะเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกฎหมายลูกที่จะเป็นแนวทางที่ชัดเจน
  2017-08-24 20:41
 • อธิบดีกรมบัญชีกลางแจง ปม 13 รพ.รัฐระดับตติยภูมิ หวั่น กม.จัดซื้อใหม่กระทบซื้อยาเวชภัณฑ์กลุ่มซับซ้อน ระบุ รพ.กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติการจัดซื้อเองได้ แต่ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว
  2017-08-19 18:38
 • 13 รพ.รัฐระดับตติยภูมิ ทั้ง ‘ศิริราช รามาฯ จุฬา ธรรมศาสตร์ วชิรพยาบาล ฯลฯ’ ยื่นหนังสือถึง รมว.คลัง ระบุ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่กระทบจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ใน รพ.ระดับตติยภูมิ เหตุยังไม่มีเกณฑ์รองรับ หากจัดซื้อหวั่นมีโทษอาญา แจงผู้ป่วยของ รพ.ส่วนใหญ่เป็นโรคซับซ้อน รักษายาก จำต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเพาะเจาะจง มูลค่าสูง หากไม่เตรียมการรอบคอบ จะทำให้ไม่สามารถจัดซื้อให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ ซ้ำเติมความเจ็บป่วย
  2017-08-19 17:47
 • กระทรวงสาธารณสุข อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัดทั่วประเทศ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น นำร่อง 54 จังหวัด ในวัสดุสำนักงาน 5 รายการ และยารักษาโรค 2 รายการ
  2015-07-14 11:48
 • จับตาวาระ ครม. 7 ก.ค. หลัง ก.คลังเสนอพิจารณาอนุมัติ ร่าง พ.รบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ หวั่นสอดไส้เอื้อประโยชน์ธุรกิจต่างชาติ หลังดำเนินการไม่โปร่งใส แต่ไม่เปิดรับฟังความเห็น แม้กับ สธ.ที่ไม่มีความเห็นประกอบการพิจารณาใน ครม. แถมยกเว้นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์
  2015-07-07 10:24