ฟื้นฟูสมรรถภาพ

 • หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด รพ.อ่างทอง ระบุ สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ถึงวันละ 100-150 ราย แต่ยังมีอุปสรรคเรื่องเครื่องมือเก่า บางชิ้นมีอายุกว่า 20 ปี วอน สปสช.สนับสนุนงบประมาณอัพเกรดอุปกรณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
  2018-06-12 10:54
 • สปสช.จัด “สิทธิประโยชน์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ” ต่อเนื่อง ช่วยแก้ไขความพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ยกระดับคุณภาพชีวิต 5 ปี เบิกจ่ายอุปกรณ์ช่วยความพิการเกือบ 2 แสนชิ้น ดูแล 1.9 หมื่นคน ด้านบริการฟื้นฟูฯ ปี 60 มีผู้รับบริการแล้ว 6.3 แสนคน ขณะที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ จังหวัด มี อบจ.เข้าร่วม 42 แห่ง พร้อมจับมือ สธ. หน่วยงานเกี่ยวข้อง รุกระบบดูแลผู้ป่วย SNAP ช่องทางสู่การพัฒนาระบบสุขภาพประเทศยั่งยืน
  2017-09-08 16:07
 • IRPC ร่วมกับสถาบันสิรินธรฯ และ ม.ศรีปทุม พัฒนาต้นแบบ “ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน” เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการอัมพาตครึ่งล่างได้ใช้ประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในอนาคต ด้วยการพัฒนาเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ทดแทนอลูมิเนียมและเหล็กบางชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2017-09-01 19:39
 • กระทรวงสาธารณสุขทำขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว ครบ 100% ในปี 2559
  2016-08-15 21:35
 • กระทรวงสาธารณสุข กำชับให้หน่วยงานในสังกัด จ้างคนพิการเข้าทำงานตามความสามารถ ขณะนี้หน่วยงานในสังกัด 280 หน่วยงานรับคนพิการทำงานแล้ว เช่น ช่างกายอุปกรณ์ ทำแขนขาเทียม พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น พร้อมจัดระบบอำนวยความสะดวกและดูแลสุขภาพผู้พิการ มอบกายอุปกรณ์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 อีกด้วย
  2016-01-08 17:15
 • กรมการแพทย์เผยข้อมูลคนพิการในไทยกว่า 1.6 ล้านราย จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ การให้ความรู้ พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพคนพิการ ให้สามารถจัดทำแผนการดูแลสุขภาพคนพิการระดับจังหวัด
  2015-01-21 18:38
 • สปสช.เผย ปี 58 เดินหน้างานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าประสาน อบจ.ช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เข้าถึงบริการยังหน่วยบริการและชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมเพิ่มอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 76 รายการ ยกระดับคุณภาพ
  2015-01-19 19:32
 • สธ.เร่งให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ติดบ้าน เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศมีไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ทั้งบริการในโรงพยาบาลและออกให้บริการถึงบ้านฟรีอย่างต่อเนื่อง ป้องกันความพิการถาวรและพิการซ้ำซ้อน  หรือป่วยจากโรคแทรกซ้อน ช่วยผ่อนคลายภาระและความกังวลให้ผู้ป่วยและญาติ  
  2014-07-29 17:25