มานัส โพธาภรณ์

 • กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เผยถึงภาวะหมดไฟ หรือ Burn out ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางอาชีพ ไม่ใช่โรค เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ หากมีอาการรู้สึกหมดพลัง เหนื่อยล้าเบื่อหน่ายตลอดเวลา หมดความสนใจในงานที่ทำ ควรหาเวลาพักผ่อน แบ่งเวลาระหว่างเรื่องงานกับบ้านให้ชัดเจน หรือปรึกษาแพทย์
  2019-10-15 14:00
 • โรงพยาบาลราชวิถี พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการให้เป็นโรงพยาบาล Smart Hospital ด้วยนโยบาย Smart Healthcare นำระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจัดเก็บระบบข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ระบบยา ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร ตลอดจนระบบจัดการคิวอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา การเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการ มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำในการรักษา ลดความแออัด และลดระยะเวลาการรอคอย
  2019-02-20 18:36
 • กรมการแพทย์เผยโรคความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวาย และโรคหัวใจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้ ชวนประชาชนใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  2018-05-16 16:26
 • โรงพยาบาลราชวิถี "ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน" รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green & Clean Hospital เตรียมประกาศไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100% ในวันที่ 4 มิ.ย.61
  2018-04-24 16:13
 • รพ.ราชวิถีจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันการได้ยินโลก ปี 2561 พบวัยรุ่นและวัยทำงาน มีแนวโน้มหูเสื่อมมากขึ้น พร้อมแนะนำแอพพลิเคชั่น “Eartone” หรือ “ตรวจการได้ยิน” ตรวจหูด้วยตนเองฟรี
  2018-03-04 18:30
 • รพ.ราชวิถี เปิดตัวโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เผยยังขาดงบอีก 500 ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง รองรับกว่า 1,500,000 ชีวิตต่อปี ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลที่คุณอาจลืม”
  2017-12-21 13:19
 • สธ.เผยปัญหาการจัดส่งน้ำยาล้างไตล่าช้าในช่วงรอยต่อการส่งมอบงานระหว่าง สปสช.และโรงพยาบาลราชวิถี ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยให้ไปรษณีย์ไทยเพิ่มรถขนส่งน้ำยาจาก 29 คันเป็น 44 คัน ยืนยันทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์ มีสำรอง 3 ล้านถุง มั่นใจส่งน้ำยาให้ผู้ป่วยทันแน่นอน
  2017-10-12 16:08
 • สธ. สปสช. และองค์การเภสัชกรรม แถลงข่าว ยืนยัน รพ.ราชวิถีมีศักยภาพเพียงพอในการจัดซื้อยาปี 2561 ประชาชนไม่มีปัญหาขาดแคลนยา เตรียมข้อเสนอในการจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2561 เสนอ ครม.ในวันอังคารที่ 5 ก.ย.นี้
  2017-09-01 11:13
 • โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์ “รักแม่...รักษ์สุขภาพ (ดวงตา) แม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ภายในงานมีนิทรรศการ พร้อมบริการตรวจสุขภาพตาสำหรับผู้ร่วมงาน อาทิ การตรวจวัดความดันตา เพื่อคัดกรองต้อหิน การถ่ายรูปดูจอประสาทตา เพื่อตรวจหาความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอตา และการตรวจตาโดยจักษุแพทย์
  2017-08-09 21:20
 • สธ.เผยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจุฬาลงกรณ์   ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายที่  2 ที่พักดูอาการที่โรงพยาบาลราชวิถีครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้ออีโบลา อาการเข้าข่ายเป็นไข้หวัด วันนี้ สบายดี ไม่มีไข้ เตรียมเจาะเลือดตรวจซ้ำวันที่ 15 กันยายน 2557 ตามมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรค ย้ำขณะนี้โรคอีโบลา ยังไม่ระบาดในไทย ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก  
  2014-09-12 21:00