ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบสุขภาพกลุ่มคนต่างด้าวในประเทศไทยยังเป็นสิ่งที่ทางการไม่สามารถจัดการได้อย่างครอบคลุม ปัจจุบันนโยบายที่สำคัญในการคุ้มครองสุขภาพคนต่างด้าว คือ นโยบายประกันสุขภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ นโยบายประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และนโยบายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว แต่ในทางปฏิบัติย่อมมีผู้ที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพเสมอ ด้วยเหตุผลหลายประการ
  2018-04-22 15:12
 • นักวิจัย เสนอรัฐลงทุนเพิ่มเพียง 20-30 ล้านบาท สามารถให้วัคซีนพื้นฐานแก่เด็กต่างด้าวครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อมนุษยธรรม-ลดภาระในอนาคต-สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ชี้ทุกวันนี้โรงพยาบาลก็ให้บริการอยู่แล้ว หากเป็นนโยบายชัดเจนจะดำเนินการได้คล่องขึ้น
  2017-08-08 19:20
 • ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความต้องการแรงงานต่างด้าวมากเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทำให้ปัญหาเรื่องสุขภาพคนต่างด้าวเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทุกรัฐบาล
  2017-07-31 17:00
 • การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานและการตอบสนองของนโยบายขายบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2559 ได้สะท้อนถึงปัญหาและความท้าทายในการดำเนินการระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย โดยจากผลการศึกษาได้นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทยอย่างน่าสนใจ ดังนี้
  2017-07-30 17:22
 • แนะปรับนโยบายสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับยุคไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดภาระ รพ. แม้บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวไม่ครอบคลุม แต่ในทางปฏิบัติ รพ.ก็ต้องรักษาอยู่ดี แนะรัฐอาจอุดหนุนบางส่วน พร้อมเปิดภาคประชาสังคมและภาคเอกชนมาร่วมทำ
  2017-05-25 21:10
 • นักวิจัยระบบสุขภาพ เสนอทางออกปัญหาบัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ แนะ สธ.บรรเทาสถานพยาบาลที่เกิดวิกฤตทางการเงินจากการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เพิ่มคู่สายฮอตไลน์ให้คำปรึกษา พร้อมกระจายอำนาจให้แต่ละ รพ.ปรับนโยบายให้เข้ากับบริบทของพื้นที่
  2017-04-16 12:35
 • ปัญหา “แรงงานข้ามชาติ” กลายมาเป็นประเด็นร้อนตลอดช่วงที่ผ่านมา ตัวเลขล่าสุดพบว่ามีแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 แสนชีวิต และแม้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะชัดเจนในมาตรการว่า “ไม่จับ-ไม่กวาดล้าง-ไม่ปราบปราม” แต่ทว่ากลับไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับแรงงานกลุ่มนี้ได้ นอกจากความทุกข์ระทมจากความไม่แน่นอนและความกลัวที่กัดกร่อนจิตใจของเขาแล้ว .ofhkoระบบบริการสุขภาพที่แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้รับ เขาเหล่านั้นอยู่ในประเทศไทยในฐานะพลเมืองชั้น 2 แต่เรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพนั้น อาจเรียกว่าอยู่ในขั้นสุดท้ายก็คงไม่กล่าวเกินจริง
  2016-08-01 07:49
 •   ไม่มีใครรู้ตัวเลขแท้จริงของจำนวน"แรงงานเพื่อนบ้าน" ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยว่ามีเท่าไรกันแน่? ปัญหาที่สร้างความกังวลในมากที่สุดคือ สภาพการขาดแคลนหมอและพยาบาลจะยิ่งเลวร้ายลงไปกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น การเข้าสูประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 นั้น เพื่อนบ้านจะยิ่งทะลักหลั่งไหลเข้ามาในไทยมากกว่าเดิม ชาวบ้านที่เคยนั่งรอหมอทั้งวัน อาจต้องเพิ่มเป็นค้างคืนด้วยกว่าจะถึงติวรักษา
  2012-11-05 14:44
 • บอร์ด สปส.อนุมัติจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ 1,200 ล้านบาท
  2012-10-17 11:23
 • สมัชชาสุขภาพ พบแรงงานข้ามชาติในไทย 4 ล้านคน เข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ เสนอ สธ. ปรับนโยบาย "นำแรงงานข้ามชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งในระบบบริการสุขภาพ" ชี้ช่วยระบบโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเติบโต ขณะที่รพ.อุ้มผาง-รพ.สมุทรสาคร" แบกรับค่ารักษาปีละ 28 ล้านบาท
  2012-10-16 08:50
 • พบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมากถึง 1.3 ล้านคน ส่งผลกระทบบริการด้านสุขภาพ ทำโรงพยาบาลหลายแห่งแบกรับหนี้อื้อ เหตุไม่มีการจ่ายภาษีหรือเงินสมทบเข้าระบบสุขภาพ ผอ.รพ.อุ้มผางเตือนอย่ากังวลเรื่องเงินจนลืมเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่ละโรงพยาบาลต้องหาทางบริหารจัดการให้ได้ ชี้หากไม่ดูแลอาจเกิดโรคระบาดเข้าไทยได้
  2012-10-15 20:04