รัฐบาล

 • “อนุทิน” ลั่นพร้อมสนับสนุนภารกิจทุกกรม กอง กระทรวงสาธารณสุข ย้ำรัฐบาลมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงไม่ต้องกังวล ขอให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันปรับเปลี่ยนภารกิจรัฐมนตรีช่วยฯ “สาธิต” ดูแลแพทย์แผนไทยฯ ด้านอาหารและยา วิทยาศาสตร์การแพทย์
  2021-10-18 10:47
 • รองนายกฯ และรมว.สธ.ตรวจเยี่ยม อย. ประกาศเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนา ศก.ของปท. เพราะทำหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ต้องดำเนินการรวดเร็ว อย่าล่าช้าจนเกิดปัญหา หากอนุมัติไม่ได้ต้องมีคำตอบ ย้ำมาดำรงตำแหน่งไม่มีเสียงแตก มุ่งให้ความสะดวกในการปฏิบัติราชการ
  2019-10-08 19:25
 • สพศท.หนุนร่างประกาศ “แนวทางการกำหนดภาระงานแพทย์” คาดช่วยกระตุ้น สธ./รัฐบาลแก้ปัญหาจริงจัง หลังปล่อยทิ้งนานแล้ว กระทบคุณภาพชีวิตแพทย์ พักผ่อนไม่เพียงพอ แถมทำผู้ป่วยเสี่ยงในการรับการรักษา ระบุมีรายงานชี้ชัด ตปท.ทำเรื่องนี้นานแล้ว ขณะความเป็นไปได้ทางปฏิบัติร่างประกาศฯ เชื่อยืดหยุ่นได้
  2016-03-30 13:33
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงห่วงคนไทยภูเขาห่างไกล รับสั่งนายกรัฐมนตรีช่วยดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึง ขณะรัฐบาลรับสนอง สั่งห้าม "แรงงาน-มหาดไทย" ดูแลช่วยเหลือการจ้างงานในพื้นที่ห่างไกลบริเวณชายแดน พร้อมสั่งเร่งรัดจัดสรรที่ทำกินให้ประชาชน
  2015-02-19 19:46
 • ไทยรัฐ - ในการแถลงผลงานของรัฐบาลต่อวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลเข้ารับหน้าที่ มีอุปสรรคปัญหามากมาย แต่ได้ยึดถือจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ คือสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล สร้างบรรยากาศความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ สร้าง บรรยากาศความปรองดองบนความเสมอ ภาคและมีมาตรฐานเดียว และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  2013-10-24 12:37