รัฐสวัสดิการ

 • รปช.แนะทุกพรรคการเมืองต้องสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เปิดนโยบายสุขภาพ “ป้องกันเป็นหลัก รักษาเป็นรอง” เอาจริงเรื่องอาหารปลอดภัย ใช้ “ตำบล-ชุมชน” เป็นฐานดูแลประชาชน จ่อจ้างพยาบาลชุมชน-เพิ่มศักยภาพ อสม.พร้อมค่าตอบแทน
  2019-01-18 11:42
 • “จาตุรนต์” ยืนยัน “บัตรทอง” ไม่ใช่ประชานิยม แต่คือสวัสดิการสำหรับประชาชน ชี้จำเป็นต้องเพิ่มงบ “บัตรทอง” เพื่อสร้างความเท่าเทียม แต่คงไม่รวมกองทุน
  2019-01-18 11:22
 • “ธนาธร” ชี้ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคืออิฐก้อนแรกไปสู่รัฐสวัสดิการ เสนอโมเดลสร้างสุขภาพมาตรฐานเดียว ทำให้ข้าราชการเติบโตในอัตราที่ช้าลงแต่เร่งให้ “บัตรทอง” โตไวขึ้น เชื่อสามารถเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัว 4,000 บาทได้ ยันถึงจุดๆ หนึ่งทุกกองทุนจะใกล้เคียงกันและรวมกันได้
  2019-01-18 11:18
 • สมาคมผู้ป่วยไต เรียกร้องพรรคการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคต “รวมกองทุนสุขภาพ” สร้างรัฐสวัสดิการ เสนอจัดซื้อยารวมเพิ่มอำนาจต่อรอง ลดค่าใช้จ่ายประเทศชาติ
  2019-01-18 11:10
 • จอน อึ๊งภากรณ์ ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ตรงที่ประทับใจจากระบบรัฐสวัสดิการ 2 ครั้งสำคัญในชีวิต ครั้งแรกเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเส้นสมองแตกของบิดา “อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์” และอีกครั้งคือประสบการณ์การดูแลรักษามารดาของตัวเองจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรทั้งสิ้น
  2019-01-14 12:01
 • “จอน อึ๊งภากรณ์” ปาฐกถาพิเศษ “รำลึก 11 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” สนับสนุนปฏิรูปภาษีสร้างระบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร ยืนยันสร้างความเท่าเทียมดีกว่า “สงเคราะห์ผู้ยากไร้” พร้อมเสนอ 3 ประเด็น ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย ชงรวมกองทุนสวัสดิการข้าราชการกับบัตรทอง เพื่อสร้างระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว
  2019-01-12 12:21
 • เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดเวทีสื่อสารนโยบายเรื่องระบบบำนาญแห่งชาติอย่างเสมอหน้า พร้อมเปิดเวทีเชิญตัวแทนพรรคการเมืองที่ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นำเสนอมุมมองต่อรัฐสวัสดิการ ภายใต้หัวข้อ "เลือกตั้งครั้งนี้...รัฐสวัสดิการต้องมา"
  2019-01-11 20:51
 • เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จี้รัฐยกเลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เปลี่ยนเป็นบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าในอัตราไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน
  2019-01-10 15:53
 • มูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 44 ประกาศ “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” บุคคลเกียรติยศในด้านสาธารณสุข ระบุเป็นปราการที่ยืนขวางกั้นเพื่อปกป้องร่วมกับประชาชนอีก 48 ล้านคน มิให้ถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นในอดีต ทั้งยังผลักดันเพดานสิทธิและความเท่าเทียมของคนไทยให้สูงขึ้นด้วยหลักการ ‘ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว’ เป็นการต่อสู้เพื่อคนเท่ากัน
  2018-02-25 17:27
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยันเดินหน้าร่วมกับเครือข่าย People GO Network ทำกิจกรรมเดินรณรงค์จาก กทม.-ขอนแก่น ต่อไปแม้ถูกตำรวจสกัดไว้ก็ตาม ชี้อึดอัดกับ 4 ปีของรัฐบาลทหาร แก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่ฟังเสียงประชาชน พยายามบิดเบือนเจตนารมณ์บัตรทองให้เป็นแค่เรื่องการสงเคราะห์
  2018-01-20 19:02
 • เสวนา “สวัสดิการถ้วนหน้า ความเป็นไปได้ในสังคมไทย” หนุนไทยเดินหน้า “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า” สร้างความเป็นธรรมให้คนในประเทศ เพิ่มธรรมาภิบาล ช่วยลดปัญหาสังคม แนะเพิ่มรายได้ภาครัฐโดยปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษีไม่ให้มีช่องโหว่ตามข้อแนะนำธนาคารโลกจะทำให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5%ของจีดีพี พร้อมเตรียมศึกษาแนวทางปฏิรูประบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลังพบวิธีจัดเก็บสวนทางประเทศดำเนินนโยบายรัฐสวัสดิการ แถมเป็นระบบไม่เป็นธรรม เอาเปรียบมนุษย์เงินเดือน ชี้ประเทศแถบยุโรปเป็นรัฐสวัสดิการได้เพราะมีระบบสังคมแบบเปิด ประชาชมีสิทธิ์มีเสียงร่วมกำหนดนโยบายได้ ไม่ใช่การเมืองแบบบนลงล่าง
  2015-09-23 17:07
 • “กรรณิการ์ กิจติเวชกุล” เขียน 7 ข้อถึง พล.อ.ประยุทธ์ ทำความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ ระบุขอชื่นชมที่กล้าให้สัญญาประชาคมว่าจะไม่ล้มหลักประกันสุขภาพ แต่ยังมีความคิด หลักการ และข้อมูลที่เข้าใจคลาดเคลื่อน แจงมีกว่า 60 ประเทศที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชน ขณะที่ญี่ปุ่นก็เริ่มระบบนี้เมื่อ 50 ปีที่แล้วในช่วงที่จีดีพียังต่ำกว่าไทยตอนเริ่ม 30 บาท ชี้หากห่วงเรื่องงบ ให้ลดงบซื้ออาวุธ ลดนโยบายข้าราชการนิยม แนะ “บิ๊กตู่” และทีมงานต้องหาความรู้ที่ถูกต้องก่อนจะตัดสินใจเพื่อไม่ให้เป็นภาระถึงลูกหลาน
  2015-07-02 19:30

Pages