รากฟันเทียม

 • ครม.อนุมัติโครงการฝังรากฟันเทียมฟรี 4,000 ราก ช่วยประชาชนที่ขาดโอกาส พร้อมแจกคูปองรักษาแผลเรื้อรังผู้ป่วยเบาหวานด้วยนวัตกรรมไทย 10,000 คูปอง ฟรีใน 14 รพ.ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 6 ม.ค.-ก.พ.63
  2020-01-02 19:25
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือน ใส่รากฟันเทียมเถื่อนเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดอาจเสียชีวิตได้ พร้อมย้ำต้องเข้ารับการรักษาฟันจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น
  2019-05-23 14:51
 • รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ในหลายโครงการ ที่เกิดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่เข้าไม่ถึงบริการ นับเป็นการให้โอกาสที่เท่าเทียมทางคุณภาพชีวิต ให้ได้รับการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทันตสาธารณสุขของประเทศแบบยั่งยืน
  2016-11-16 15:59
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : จากแนวคิดเพื่อการเข้าถึงทันตกรรมของทุกชนชั้น ทันตแพทย์เชียงใหม่พัฒนารากฟันเทียมขนาดเล็กแบบถอดได้ในระดับราคาที่คนไทยจ่ายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างงานให้ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2558 ด้านสังคม
  2015-11-02 14:33
 • กรมการแพทย์จัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเนื่อง “ฟันเทียม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 มีเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไป จำนวน 300 ราย ที่ต้องใส่ฟันเทียมทั้งปากและต้องการใส่รากฟันเทียมช่วยยึดฟันเทียม พร้อมสานความร่วมมือทันตบุคลากรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน
  2015-07-29 17:10
 • กระทรวงสาธารณสุข ปลื้มยอดการทำฟันเทียมและฝังใส่รากฟันเทียมพระราชทาน ของขวัญผู้สูงอายุปี 2558 คืบหน้า ไตรมาสแรกได้ 30 เปอร์เซ็นต์ ฟันเทียมช่วยลดปัญหาการเคี้ยวไม่ละเอียด กัดและกลืนอาหารไม่ได้ ในปีนี้เน้นการจัดบริการดูแลสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย รวมทั้งผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ตั้งเป้าดูแลมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดการติดเชื้อจากช่องปากและโรคปอดบวม สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถดูแลอนามัยช่องปากตนเองให้ได้ 10,000 ชมรมทั่วประเทศ เพื่อการดูแลสุขภาพฟันดีขึ้น
  2015-02-19 13:18
 • รมว.สธ.เปิดงานสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่ 2558 ที่เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ โดยปีใหม่นี้ประชาชนไทยจะได้รับของขวัญด้านสุขภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข 6 เรื่องฟรี ได้แก่ โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน โครงการดูแลผู้สูงอายุ โครงการจัดทีมหมอประจำครอบครัว โครงการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต โครงการป้องกันโรคร้ายด้วยวัคซีน และการผ่าตัดตาต้อกระจก สร้างรอยยิ้ม ประชาชนทุกวัยมีสุขภาพดี
  2014-12-12 16:05
 • สธ.จัด 2 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นของขวัญปีใหม่ 2558 สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมกว่า 4 หมื่นคน ประกอบด้วยมอบฟันเทียมให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก 35,000 ชุดโดยจัดบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ และฝังรากฟันเทียมนามพระราชทาน “ข้าวอร่อย” เมดอินไทยแลนด์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบปี 2555-2559 ให้ครบ 8,400 คน โดยจัดบริการในโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ฟรี
  2014-12-03 16:11
 • กรมการแพทย์ จับมือหน่วยงานในสังกัด ฝังรากฟันเทียม ตามโครงเฉลิมพระเกียรติฯปีนี้ 2,800 ราย ปี 58 อีก 3,600 ราย หมอฟันชี้ช่วยให้ผู้ไม่มีฟันตามธรรมชาติมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ย้ำใส่แล้วห้ามใช้ไม้จิ้มฟันแคะ 
  2014-03-19 16:10