ราชวิทยาลัย

 • ราชวิทยาลัยแพทย์ ค้านโฆษณาตรวจพันธุกรรมหรือตรวจยีนที่ทำอย่างแพร่หลายทั้งชวนทำนายความเสี่ยงโรค พัฒนาศักยภาพเด็ก ย้ำไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ แพทย์ไม่ควรให้คำแนะนำให้มีการตรวจในลักษณะนี้ในทางการแพทย์ อาจนำไปสู่การแปลผลที่ผิดพลาด
  2019-09-28 14:54
 • เสนอ “ราชวิทยาลัย สภาวิชาชีพ และสมาคมทางการแพทย์” ออกแถลงการณ์สร้างความเข้าใจต่อสังคม หลังกระแสผู้ป่วยแห่ใช้กัญชารักษาสารพัดโรค บางรายหยุดรักษาตามมาตรฐานจนส่งผลกระทบ พร้อมสื่อถึงนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวน วางมาตรการ จัดกระบวนวิจัยและพัฒนากัญชาตามมาตรฐานสากล ก่อนสถานการณ์ขยายบานปลาย
  2019-05-25 09:15
 • สปสช.ไม่ก้าวล่วงการรักษาของแพทย์ ตรวจสอบเวชระเบียนยึดหลักเกณฑ์ราชวิทยาลัยแพทย์ ปี 58-60 สัดส่วนตรวจสอบเบิกจ่ายผู้ป่วยในเพียงร้อยละ 2.26 มีทั้งกรณีเรียกเงินคืนและจ่ายชดเชยหน่วยบริการเพิ่ม เหตุจากบันทึกผิด ใส่รหัสผิดและสรุปผิด ระบุยังไม่เคยเรียกค่าปรับจากหน่วยบริการที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง พร้อมแจงเงินเรียกคืน สปสช.ส่งกลับเขต กระจายให้กับหน่วยบริการในพื้นที่
  2018-03-18 09:55
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 16 ราชวิทยาลัย ลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาระบบบริการและการผลิตและพัฒนาบุคลากร นับเป็นครั้งแรกของความร่วมมือ รองรับแผนงานด้านสาธารณสุข ปี 2561
  2017-12-07 20:35
 • รมว.สาธารณสุข และประธาน 16 ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพของประเทศไทย หารือกรอบความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข ทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริการ และการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ กำหนดลงนามข้อตกลงร่วมกันในเดือนธันวาคม 2560
  2017-10-06 13:58
 • แพทย์แจงการตรวจสอบเบิกจ่ายเป็นเกราะป้องกันหมอ แนะราชวิทยาลัยควรชี้แจงเมื่อเวชระเบียนไม่ชัดเจน
  2017-05-06 17:12
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมทบทวนกฎ ระเบียบ กระบวนการรักษาทางการแพทย์รวมทั้งการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาลขึ้น สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ยึดเป้าหมายเดียวกับผู้ป่วยและญาติที่ต้องการหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการประกอบวิชาชีพที่ดีมีมาตรฐานบนหลักวิชาการที่ทันสมัย และบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันทั้งสองฝ่าย
  2016-04-16 23:12
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : สมาคมราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักรได้ริเริ่มโครงการ Choosing Wisely เพื่อแก้ไขวัฒนธรรมการรักษาเกินความจำเป็นในบริการสาธารณสุข ตามที่พบว่าผู้ป่วยได้รับสั่งจ่ายยาโดยขาดข้อมูลทางคลินิกรับรองและมีทางเลือกการรักษาอื่นที่ดีกว่า นอกเหนือจากการรณรงค์ชี้แจงสาเหตุที่การตรวจวินิจฉัยบางรายการหรือการรักษาบางประเภทไม่ได้ผลแล้ว โครงการ Choosing Wisely ยังมีแผนจะตีพิมพ์บัญชีการตรวจวินิจฉัยและยาซึ่งอาจรวมถึงการเอ็กซเรย์สำหรับอาการปวดหลัง หรือการจ่ายยาสเตตินสำหรับผู้ที่อายุ 75 ปีหรือมากกว่าเพื่อลดไขมันและป้องกันโรคหัวใจ 
  2015-09-20 10:42
 • ปลัดสธ. ขอความร่วมมือราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เพิ่มการผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม ให้เพียงพอกระจายไปในพื้นที่ขาดแคลนในเขตบริการสุขภาพ ซึ่งขณะนี้ผลิตได้ปีละ100 คน ขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 200 คน ตั้งคณะกรรมการร่วมมือพัฒนาด้านวิชาการ และมาตรฐานการจัดบริการของแพทย์ทั่วไป/แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับโรงพยาบาลแต่ละระดับ
  2014-07-13 17:09
 • หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ - แพทยสภาร่อนหนังสือแจ้งราชวิทยาลัยแพทย์ห้ามให้ความเห็นทางการแพทย์หรือวิชาการโดยตรง ต้องทำผ่านแพทยสภาก่อน อ้างเพื่อป้องกันถูกฟ้อง ด้าน "เครือข่ายผู้ป่วย-มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ติงแพทยสภารวบอำนาจ เพื่อตัดช่องทางผู้ป่วยสู้คดี ชี้อาจมีผลให้ราชวิทยาลัยไม่กล้าให้ความเห็นได้ ขณะที่ "สปสช." ห่วงทำให้งานล่าช้า โดยเฉพาะการชดเชยความเสียหายผู้ป่วย ม.41
  2013-09-18 07:03