ฤดูฝน

 • กรมการแพทย์ห่วงใยสุขภาพประชาชน เตือนกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าคนปกติ พร้อมแนะวิธีปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
  2017-12-27 16:31
 • กรมควบคุมโรค แนะดูแลและสังเกตอาการป่วยของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก หลังปีนี้พบผู้ป่วยเกือบ 5 หมื่นราย เสียชีวิต 3 ราย ขอความร่วมมือสถานศึกษาร่วมคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา และแจ้งผู้ปกครองมารับเด็กกลับ
  2017-08-21 19:57
 • กรมควบคุมโรค ชี้ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ มีเพียง 4 สายพันธุ์ที่เคยพบมาแล้ว ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือในช่วงหน้าฝนนี้ ซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ที่สำคัญหากมีไข้สูงให้รีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค
  2017-05-29 21:09
 • กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝน ระวังโรคปอดบวม หลังพบผู้ป่วยปีนี้กว่า 1.3 แสนราย 
  2015-09-22 08:21
 • แนวหน้า - นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อกันได้ทางการหายใจ มักระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว สามารถป้องกันได้โดยรักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าหักโหมงาน การพักผ่อนน้อยจะทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำ ติดเชื้อโรคง่ายขึ้น และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน และให้ยึดหลักกินร้อน ใช้ช้อนกลางและล้างมือบ่อยๆ ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ควรหยุดงาน/ หยุดเรียน พักอยู่บ้านอย่างน้อย 5 วันจนอาการดีขึ้น และคาดหน้ากากอนามัยล้างมือ
  2014-01-30 13:24
 • ในช่วงฤดูฝน โรคติดต่อที่พบการแพร่ระบาดได้บ่อยก็คือ โรคไข้เลือดออก อันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นที่กำลังเร่งแก้ปัญหา เพราะภัยนั้นทำให้ผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตได้
  2013-08-17 08:56
 • กระทรวงสาธารณสุขระบุหน้าฝนเป็นฤดูกาล การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ย้ำหน้าฝนนี้ประชาชน กลุ่มเสี่ยงหลักๆ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ฟรี ณ จุดให้บริการทั่วประเทศ ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว เตือนคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่านิ่งนอนใจ เพราะการป่วยไข้หวัดใหญ่หากเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง อาจทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้น ล่าสุด สามารถมีผู้มารับการฉีดวัคซีนแล้ว 1.6 ล้านคน
  2013-08-09 08:14
 • ระหว่างต้องใช้ชีวิตลุ้นฟ้าฝนพายุกันอีกหลายเดือน บางวันอาจต้องเดินฝ่าสายฝน บางวันอาจต้องลุยน้ำขัง โอกาสเชื้อโรคเชื้อรามาเยือนสูง ดังนั้นเรามาเตรียมป้องกัน ดูแลตัวเองให้พ้นโรคผิวหนังหน้าฝนกันค่ะ
  2013-06-20 09:08