ล้างไต

 • อาจารย์คณะแพทย์ ม.ขอนแก่นชี้ล้างไตทางช่องท้องช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการ-ลดภาวะล้มละลายทางการเงิน แม้เปรียบเหมือนเสื้อโหลก็ดีกว่าไม่มีใส่เลย ย้ำระยะแรกต้องเน้นการเข้าบริการถึงก่อน ถัดไปค่อยปรับแนวทางการรักษาให้เหมาะกับเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
  2017-08-03 17:17
 • บอร์ด สปสช.รับทราบรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย คาดปี 2565 ผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตทั่วประเทศในทุกสิทธิกว่า 3 แสนราย ใช้งบดูแลกว่า 5.4 หมื่นล้านบาท “หมอชาตรี” ชี้โจทย์ใหญ่คือภาระดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย สร้างความเป็นธรรมบำบัดทดแทนไตตามข้อบ่งชี้ ไม่ใช่ยกเลิกล้างไตผ่านช่องท้อง
  2017-05-08 17:37
 • เภสัชกรร้านยา กทม.จัดรูปแบบออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไต ช่วยบริหารจัดการยา สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ป่วยดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง
  2017-05-06 00:04
 • 10 ปีล้างไตช่องท้อง รพ.อยุธยา ประสบความสำเร็จ ยืดอายุการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้มาก เหตุให้ความใส่ใจ เยี่ยมคนไข้ถึงบ้าน เน้นดูแล “กาย-จิต-สังคม”
  2017-03-19 15:45
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการคลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลครบ 100% ในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จนถึงโรงพยาบาลศูนย์ ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพ ช่วยยืดระยะเวลาไตเสื่อมได้อีก 7 ปี พร้อมเพิ่มศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะเขตสุขภาพละ 1 แห่ง และเพิ่มศูนย์รับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนไตมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น 
  2016-05-06 19:49
 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ว่าด้วยพัฒนาการของบัตรทอง ซึ่งในตอนนี้เป็นรายละเอียดหลังจากที่สามารถประหยัดเงินค่ายาเอดส์ได้ทันทีราว 1 พันล้านบาท โดยไม่ได้ลดคุณภาพและปริมาณยาที่คนไข้ควรได้รับเลย แต่ใช้วิธีปฏิรูประบบการจัดซื้อและจัดส่งยาเท่านั้น คำถามต่อไปคือเงิน 1 พันล้านบาทที่ประหยัดได้ ควรนำไปใช้ทำอะไร คำตอบคือ นำไปใช้กับ 2 โครงการ ซึ่งมีการเตรียมการมาแล้ว ได้แก่ (1) ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง (2) เริ่มโครงการล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
  2015-07-28 12:19
 • เว็บไซต์มติชนออนไลน์ : “นพ.สุรศักดิ์” รพ.รามาฯ แจงล้างไตช่องท้องและฟอกเลือดต่างให้ผลการรักษาดีเท่ากัน คือช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้ยืนยาวขึ้น ระบุสิทธิ ขรก.ดีกว่าบัตรทองแน่นอน ส่วนบัตรทองต้องรักษาตามที่ สปสช.กำหนด แต่ต้องเข้าใจว่าเพราะต้องดูแลคนจำนวนมากของประเทศ จึงต้องกำหนดกติกาไว้ ซึ่งการรักษาถือว่ามีมาตรฐาน แต่ทั้ง 3 สิทธิการรักษา สิทธิประกันสังคมด้อยสุด เหตุใช้เวลาอนุมัตินาน 3 เดือน ระหว่างนี้ผู้ป่วยต้องสำรองจ่ายก่อน
  2015-07-15 19:58
 • หมอดำรัสยันตั้งศูนย์หนุนล้างไตฟอกเลือดโปร่งใส เผยตั้งขึ้นเพราะอภ.พบมีข้อมูลผู้ป่วยไตวายที่ล้างไตแล้วเสียชีวิตจำนวนมาก ถึงขั้นเตรียมฟ้องร้อง 220 ราย จึงต้องตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ดูแลได้มีประสิทธิภาพ เหตุที่ใช้มหาสารคามเพรา พื้นที่ รพ.ศิริราช และรพ.ราชวิถีไม่ว่าง
  2014-11-01 14:19
 • สปสช.แจง “อัตราการตายผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง” เผยปี 56 อยู่ที่ร้อยละ 10 ขณะที่อัตราตายสะสมอยู่ที่ร้อยละ 16 อยู่ในเกณฑ์ไม่ต่างจากประเทศอื่น โต้ อภ.ใช้ข้อมูลเก่า สปสช.ปี 55 ที่ไม่ผ่านกลั่นกรองมาแถลง พร้อมย้ำ “การล้างไตผ่านช่องท้อง” เป็นวิธีเป็นวิธีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล แถมเป็นวิธีที่เหมาะสมกับประเทศไทย
  2014-08-11 11:19
 • สปสช.แจงไม่เคยแนะนำให้อภ.ทำโครงการล้างไต ชี้ผอ.อภ.ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง แจงการที่อภ.ไปเช่าพื้นที่ รพ. เอกชน พักน้ำยาล้างไต เป็นการเพิ่มขั้นตอนและค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น แถมที่อภ.กล่าวหาโครงการ CAPD สปสช. มีอัตราตายสูงกว่าสถิติทั่วโลกนั้น ก็ไม่จริง เปิดข้อเท็จจริงมีอัตราตายต่ำกว่า ด้านชมรมเพื่อนโรคไตชี้การจัดตั้งศูนย์ล้างไตไม่ใช่หน้าที่ของอภ. การคัดกรองผู้ป่วยก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุข ไม่ใช่อภ. งานอภ.คือจัดหาและจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยได้ใช้ ไม่ขาดแคลนก็พอแล้ว 
  2014-08-05 16:20
 • ผอ.อภ. แถลงข่าวยันโครงการศูนย์ล้างไตไม่ทุจริต เลือก รพ.มหาสารคามอินเตอร์ เพราะรักษาเฉพาะทางด้านโรคไต และมีความพร้อม ส่วนเชิญเจ้าของ รพ. เป็นที่ปรึกษาเพราะมีความสามารถ และเป็นไปตามระเบียบ อภ. ย้ำโครงการเป็น
  2014-08-05 16:06
 • 8 องค์กรสุขภาพ สงสัย อภ.ตั้งคณะทำงานบริหารล้างไตช่องท้อง ข้องใจไม่น่าใช่ภารกิจของอภ. แถมยังมีพิรุธ ผอ.อภ.ส่อทุจริต หลังมีมติเช่าสถานที่รพ.มหาสารคามอินเตอร์ ฮั้วกับที่ปรึกษาคณะทำงานและเป็นเจ้าของรพ. ด้วย เพื่อเป็นพื้นที่นำร่อง 18 เดือน ค่าเช่ากว่า 8 ล้านบาท แต่กลับใช้วิธีตกลงราคา แทนที่จะเปิดซองเพื่อแข่งขัน ด้าน ผอ.อภ.แจงทำตามคำแนะนำ สปสช. ยันเป็นโครงการวิจัย ไม่ต้องประกวดราคา เลือก รพ.เอกชน เพราะ รพ.รัฐพื้นที่เต็ม
  2014-07-31 15:47