วชิระ บถวิบูลย์

  • เดลินิวส์ –ภาคประชาชนจัดเสวนา ระบบหลักประกันสุขภาพยุคคสช. ปฏิรูปอย่างไรลดความเหลื่อมล้ำ ชี้พล.อ.ประยุทธ์ไม่เข้าใจเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ การพูดว่าไทยเป็นรัฐสวัสดิการไม่ได้ รวมถึงให้คนรวยเสียสละเพื่อคนจน ผิดหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข และสิทธิหลักประกันสุขภาพที่เป็นของประชาชนทุกคน
    2014-09-08 18:23
  • Hfocus -ตลอดปี 2556 มีสารพัดม็อบมาที่กระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว เกือบทั้งหมดทำการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาความมั่นคงในวิชาชีพ อย่าง 2 กลุ่มแรกเราจะทราบดีถึงภาระหน้าที่ แต่ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวนั้นคนทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุข และอีกหลายๆ กระทรวงเริ่มมานานมากจากความไม่พอเพียงของข้าราชการในวิชาชีพ ทำให้แต่ละหน่วยงานจ้างงานอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาคือ “ลูกจ้างประจำ”  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่จบต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือกลุ่มที่ไม่ใช่วิชาชีพ เช่น คนสวน คนงาน คนขับรถ ฯ แต่การจ้างงานทั้ง 2 รูปแบบ ประกอบกับที่ในระยะต่อมาที่รัฐบาลได้ออกนโยบายจำกัดการเพิ่มอัตราข้าราชการ ช่วงนั้นจะต้องมีการควบคุมอัตรา เงินเดือน และค่าจ้างก็ยังไม่พอเพียง ทำให้จำนวนบุคลากรยิ่งขาดแคลนมากยิ่งขึ้น จนมีการจ้าง “พนักงานราชการ” ขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่ง
    2013-10-20 17:39
  • "ทนาย" แนะ "หมอวิทิต" ใช้ สิทธิตามกฎหมาย เหตุถูกปลดพ้นบอร์ด อภ. ไม่เป็นธรรม ขณะที่ "เจ้าตัว" ปลง เลิกคิดเรื่องงานแม้ยังห่วง เชื่อได้คนทำงานแทนเร็วๆ นี้ เพราะขนาดกระบวนการขจัดตนยังเร็วมาก "แพทย์ชนบท" เชื่อการเมืองแทรกแซง ด้าน "ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา" หวั่นกระทบระบบจัดการยาของประเทศ ส่วนหมอประดิษฐหลบฉากไปประชุมที่สวิสเกือบ 10 วัน
    2013-05-19 10:11