ศธ.

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาฯ เตรียมผลิตหลักสูตร “กัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์” พร้อมตอบสนองในทุกมิติ นำร่อง กศน. พร้อมขยายสู่ อสม. ชี้ทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
  2019-08-24 22:52
 • กพย.ออกโรงเตือนปัญหาใช้ยาในโรงเรียนสุ่มเสี่ยงเกิดอันตราย แนะสธ.จับมือศธ. พัฒนาระบบยาถูกมาตรฐานความปลอดภัย
  2014-07-03 20:08
 • การจะพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะได้เปรียบในเรื่องของทรัพยากร ความสามารถและฝีมือแต่หากขาดความรอบคอบก็อาจสร้างความเสียหายให้กับประเทศได้
  2014-06-22 09:15
 • มติชน - ปธ.ศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ 'มศว'จี้'เอ็นจีโอ'เสนอคำใหม่แทน'ปัญญาอ่อน'ด้วย แนะเปลี่ยน'เจตคติ-การปฏิบัติ'ดีกว่าใช้คำสวยหรู 'ราชบัณฑิต'พร้อมปรับคำศัพท์ใหม่ 'ภาวิช-พก.'แจงเลิกใช้นานแล้ว
  2014-03-03 09:15
 • คมชัดลึก - นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกาเอกชน (กช.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าทดแทน กรณีตาย หรือสาบสูญ ของผู้อำนวยการ ครู และบุคคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานให้แก่โรงเรียนเอกชนในระบบ โดยมีสาระสำคัญคือ ให้กองทุนจ่ายเงินทดแทนแก่ครู่สมรสและทายาทโดยธรรมของบุคคลดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการจ่ายเงินลักษณะนี้มาก่อนจึงถือเป็นครั้งแรกที่ครูจะได้รับเงินค่าทดแทน เนื่องจากกฎหมายระบุว่ากิจการของโรงเ
  2014-02-12 11:21
 • คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสงรมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ได้มีการหารือถึงกองทุนโครงการเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับงบประมาณ 6,000 ล้านบาท และให้นำดอกผลมาบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและการส่งการทำกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ซึ่งจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติให้ปรับเพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากรายละ 13 บาท เป็น 20 บาททางศธ.จึงได้นำมาปรับเพื่อจัดสรรอาหารให้เด็กและการปรับตำรับอา
  2014-02-04 13:57
 • นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมเชิงนโยบายการพัฒนาศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ Medical Hub กำหนดแนวทางการพัฒนา 4 ด้าน มุ่งพัฒนาวงการแพทย์ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ เดินหน้าตั้งคณะทำงานพิจารณารายละเอียดตามนโยบายและหลักการ
  2013-05-09 20:11