สภากาชาด

 • กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนร่วมสร้างกุศลบริจาคอวัยวะ ให้ชีวิตใหม่เพื่อนมนุษย์ ลดความพิการแก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะโดยผู้บริจาค 1 คนจะช่วยผู้ป่วยได้ถึง 8 คน
  2019-10-28 18:53
 • การสู้รบกับเอดส์มีมาอย่างยาวนาน ผู้ที่ทำงานต่างรู้ดีว่าสงครามครั้งนี้ “ยืดเยื้อ” เอดส์คือปัญหาระดับมนุษยชาติ โดยทั่วโลกพร้อมใจกันประกาศมาตรการกวาดล้างให้หมดไปในปี 2030 แน่นอนว่าประเทศไทยเอาด้วย และตั้งเป้าที่จะ Ending AIDs ให้เด็ดขาด
  2019-06-13 13:15
 • กรมควบคุมโรค สวทช. สภากาชาดไทย DNDi มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงแถลงผลสำเร็จโครงการวิจัยยาต้านไวรัสตับอักเสบซีคู่ใหม่ ‘Sofosbuvir+Ravidasvir’ พบมีประสิทธิภาพรักษาโรคสูง อัตราหายขาดสูงถึง 96% ราคาไม่แพง ชี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศรายได้น้อยและปานกลาง ที่ค่ารักษาแพง
  2018-05-07 21:17
 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ วอนบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยต้องใช้เลือดเพิ่มสูงถึงวันละ 4,000  ยูนิต แจงกลางเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา สถิติการบริจาคโลหิตลดลงเรื่อยๆ และพบปัญหาบริจาคโลหิตไม่ได้ เนื่องจากเลือดจางจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ  
  2016-06-18 11:51
 • กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ระดมพลังจัดทำ “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” ช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้มองเห็นโลกที่สดใสอีกครั้ง 8,400 ดวงตา ใน 5 ปี ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2559 – 12 สิงหาคม 2564
  2016-06-03 22:34
 • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย มีพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ระหว่าง นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และนพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) 
  2014-09-16 18:03
 • สภากาชาดไทย จับมือ อย. อภ. สปสช. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เพื่อใช้ในการผลิตยาแฟคเตอร์ 8 รักษาฮีโมฟีเลีย และ ยาไอวีไอจี ซึ่งเป็นยา จ (2) มีราคาแพง สำหรับรักษาโรคคาวาซากิ และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เผยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดการพึ่งพายานำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากสามารถผลิตได้เอง เพิ่มความมั่นคงทางยาให้ไทย ทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายสุขภาพได้ด้วย
  2014-09-16 17:55
 • เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ข่าวเรื่องรักษาเอชไอวีให้หายขาดได้เป็นที่ครึกโครมมากผู้ติดเชื้อหลายคนมีความหวัง บางรายโทรศัพท์เข้ามาหาผมเพื่อสอบถามรายละเอียด แต่ผมก็ต้องทำให้คนที่โทรศัพท์มาหาผิดหวังครับ เพราะการรักษาไวรัสเอชไอวีให้ "หายขาด" นั้นอยู่บนเงื่อนไขว่า ต้องตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวีในระยะเริ่มแรกที่นักวิจัย บอกว่าภายใน 30 วัน
  2013-04-03 13:38