หัด

 • กรมควบคุมโรค พยากรณ์ 3 โรค 1 ภัยสุขภาพสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2562 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงเกือบ 1.8 แสนราย
  2018-12-13 16:23
 • คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบให้เร่งรัดกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ ตั้งเป้าการกำจัดโรคหัดให้สำเร็จภายในปี 2563 เน้นรณรงค์ให้วัคซีนกลุ่มเสี่ยงในปี 2562 โดยใช้ 5 มาตรการสำคัญ พร้อมเผยรัฐบาลหนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการกำจัดโรคหัด เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
  2018-08-04 10:49
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังเตือน 7 โรคผิวหนังที่ต้องระวังในช่วงฤดูหนาว โรคสุกใส โรคงูสวัด โรคเริม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณผิวมัน
  2016-12-30 11:17
 • กรมควบคุมโรคจับมือ สปสช.ควบคุมโรคหัด-หัดเยอรมัน หลังพบผู้ป่วยในกลุ่มผู้ใหญ่ต่อเนื่อง จัด โครงการให้วัคซีนป้องกันกลุ่มเสี่ยง ในปี 59 ครอบคลุมทุกสิทธิ 1 ล้านคนทั่วประเทศ มุ่งลดผู้ป่วยตามเป้าหมายประเทศไม่เกิน 1 คนต่อประชากร 1 ล้านคน เริ่มรับบริการที่หน่วยบริการของรัฐ ก.ค.-ธ.ค.59      
  2016-08-29 12:50
 • สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 9 กลุ่ม รวม 6.4 ล้านคน ทั่วประเทศ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดให้กลุ่มเสี่ยงสูง 3.4 ล้านคน ย้ำกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ควรฉีดทุกคน ส่วนวัคซีนโรคหัด/หัดเยอรมันจะฉีดเด็กที่อายุต่ำกว่า7 ปี ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเข็มที่ 2 ประมาณ 3 ล้านคน ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ฟรีทุกสิทธิ์! ที่โรงพยาบาลของรัฐ
  2015-05-08 14:41
 • ไทยโพสต์ - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นกลวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความคุ้มค่ามากที่สุด ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ใช้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นเครื่องมือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ เช่น วัณโรค โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สมองอักเสบเจอี โรคโปลิโอ และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรนำเด็กไปรับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์อายุ ณ สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน
  2014-03-12 19:36
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สภาพอากาศหนาวเย็นในขณะนี้ประชาชนจะเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อมากขึ้น เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม อุจจาระร่วง หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส เป็นต้น เนื่องจากช่วงอากาศหนาวเย็น อาจมีการดูแลสุขอนามัยที่ไม่ดี ไม่หมั่นล้างมือ และทำความสะอาดร่างกายไม่ดีพอ ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ที่น่าห่วงคือกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว จากข้อมูลการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากอากาศหนาว สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555-2 มีนาคม 2556 ได้รับรายงานผู้ที่เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับอากาศหนา
  2013-12-20 07:25
 • ไทยโล่งหวัดนก! ผู้เชี่ยวชาญชี้เชื้อยังไม่ระบาดกลับเข้ามาในไทย ล่าสุดพบป่วยที่ฮ่องกง 2 ราย เตือนหน้าหนาวต้องเฝ้าระวังเข้มข้นขึ้น เหตุสายพันธุ์ H7N9 ไม่มีสัญญาณเตือนจากการตายของสัตว์ปีก ห่วงปี 2014 ไอกรน คอตีบ หัด อุบัติซ้ำ
  2013-12-12 15:39
 •   นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า อากาศที่ร้อนเร็วกว่าปกติ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการระบาดของโรคหลายชนิด โดยในช่วงนับจากนี้เป็นต้นไป กรมควบคุมโรคกำลังจับตามองโรคไข้เลือดออก โรคคอตีบ โรคหัด และโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทั้ง 4 โรคนี้ มีอัตราการระบาดเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก จากเดิมที่มีช่วงการระบาดที่แน่นอน แต่ในระยะหลังกลับพบว่า การระบาดได้ขยายออกไปในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนเดิม
  2013-02-10 11:00