อปท.

 • สปสช.ได้จัดประชุมชี้แจงความคืบหน้าผลการดำเนินงานกองทุนค่ารักษาพยาบาลให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการทำหน้าที่บริหารกองทุนค่ารักษาพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมกับข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2014-02-09 12:24
 • กรุงเทพธุรกิจ - หลัง 8 ปี จากจุดเริ่มต้นนับหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบล ผลักดันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ถือเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จ เพราะสามารถเดินหน้าจัดตั้งกองทุนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 7,776 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.68 เพื่อดูแลสุขภาพประชากร 56.66 ล้านคน
  2014-02-07 09:52
 • สปสช.เผยผลความสำเร็จกองทุนสุขภาพตำบล มี อบต.และเทศบาลทั่วประเทศ 7,751 แห่งเข้าร่วมก่อตั้ง สปสช.สมทบ 45 บาทต่อประชากร ปี 57 สปสช.สมทบ 2,562 ล้านบาท อบต.และเทศบาลสมทบอีก 300 ล้านบาท สำหรับดูแลสุขภาพประชาชน 56.93 ล้านคน เน้นดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น
  2014-01-12 21:19
 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 1 ม.ค.
  2014-01-02 14:28
 • กองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่นสะดุด เหตุ'กระทรวงมหาดไทย'ไม่ส่งเงิน ทำคนเจ็บป่วยต้องสำรองจ่าย ด้าน'เลขาธิการ สปสช.'ยันอยู่ระหว่างแก้ปัญหา
  2013-12-06 09:25
 • เมื่อวันที่ 23 กันยายน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยความคืบหน้าการตั้งกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วน ท้องถิ่นในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ว่า หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเทศบาลต้องการให้ สปสช.ดูแลระบบบริการสุขภาพทั้งหมดของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งครอบครัวผู้มีสิทธิประมาณ 660,000 คน โดยขอให้ตั้งเป็นกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้น มี สปสช.เป็นผู้บริหารจัดการ ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ตามที่ สปสช.เสนอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
  2013-09-24 15:59
 • ขรก.อปท.หวั่นชวดเบิกจ่ายตรง โอดขั้นตอนกองทุนค่ารักษาสุดอืดลุ้น12วัน-พ.ร.ก.เสร็จทัน1ตุลาคม
  2013-09-19 08:47
 • สปสช.แจงของบเต็ม7,500ล. ดำเนินการกองทุนค่ารักษาอปท.'เชื้อ'ข้องใจทำไมกลับลำ นัดแรกเลขาธิการบอกทำได้ นัดต่อมารองเลขาธิการบอกไม่ได้ กังวลมีผลกระทบกองทุนบัตรทอง-สถ.นัดถก2ก.ค.
  2013-07-01 16:33
 • คณะกรรมการกระจายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีมติจัดสรรงบปีงบ 57 จำนวน 3,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน สปสช. และอปท.สมทบอีก 460 ล้านบาท รวม 4,061 ล้านบาท แต่งบดังกล่าวไม่เพียงพอ เนื่องจาก สปสช.ตั้งวงเงินไว้ที่ 7,500 ล้านบาท ในการบริหารกองทุน โดยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนแต่หากได้งบไม่ตามวงเงินก็ไม่สามารถดำเนินการได้
  2013-07-01 16:15
 • 2013-06-13 16:24
 • นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะทำงานยกร่าง พ.ร.ก.กองทุนค่ารักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่น กล่าวว่า  หลังจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือข้าราชการท้องถิ่นในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือนโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน และเข้ารักษาได้ทุกแห่งในโรงพยาบาลของรัฐ โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.
  2013-06-05 08:52
 •   กองทุนค่ารักษาพยาบาลฯส่อวุ่นสำนักงบประมาณติงที่มาของเงิน พร้อมชุมนุมหากไม่คืบหน้า
  2013-04-18 13:41

Pages