อัษฎางค์ รวยอาจิณ

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสานงานวางแนวทางป้องกันปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย รวมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ด้านกรมควบคุมโรคแนะนำหากยังไม่มีอาการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้
  2020-02-05 21:20
 • กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่ป่วยใน 9 กลุ่มโรคและปัญหาสุขภาพเสี่ยง ที่อาจมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากทราบว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพ ร่างกายไม่พร้อม หรือช่วงที่มีอาการ ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและเพื่อนร่วมทาง
  2020-01-09 15:36
 • กรมควบคุมโรค เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการวินิจฉัย โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า (EVALI) สูตรผสมกัญชา พร้อมย้ำทีมสาธารณสุขเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินรับมือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า
  2019-12-08 13:18
 • กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคหัดในไทยดีขึ้น พร้อมเดินหน้ารณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศ ฟรี ในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เริ่ม kick off 14 พ.ย.นี้
  2019-10-26 09:45
 • กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพของประชาชนในภาคเหนืออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงควรใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่กลางแจ้ง และปฏิบัติตามหลัก (3 ม.) “ไม่เผา ไม่เสี่ยง ไม่ป่วย” 
  2019-03-18 20:12
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยันไม่สนับสนุนการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเครื่องกดเบียร์ในร้านสะดวกซื้อ พร้อมเตรียมประชุมหารือคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว
  2017-10-07 19:05
 • กรมควบคุมโรคลงนาม 13 อปท.ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งพบว่าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 18,922 ราย       
  2017-02-18 20:29
 • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ จัดงานแถลงข่าว “รามาธิบดีกับการผลักดันวาระแห่งชาติ: เรื่องการลดบริโภคเกลือและโซเดียม” ขึ้น ณ ห้องท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  2016-04-05 16:05
 • กรมควบคุมโรค เผยผลสำรวจประชาชนกว่า 2 หมื่นคน พบพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพต่อการเกิดโรค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำรวจ ปี 2558 พบสูบบุหรี่ในปัจจุบัน 21.3% เพิ่มขึ้นจากสำรวจ ปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 18.7%  ส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา 36.2% เพิ่มขึ้นจากสำรวจฯ ปี 2553 เช่นกัน ซึ่งเท่ากับ 29.5% 
  2015-09-30 18:17
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งรณรงค์สร้างค่านิยม คนไทยอ่อนหวาน ใช้น้ำตาลซองไม่เกิน 4 กรัม ลดโรคอ้วน โรคเบาหวาน แนะผู้ป่วยเบาหวาน ใช้ความหวานจากพืชธรรมชาติทดแทน เผยคนไทยกินหวานจัด เฉลี่ยคนละเกือบ 30 กิโลกรัมต่อปี สูงกว่าเกณฑ์องค์การอนามัยโลก 3 เท่าตัว 
  2015-09-29 16:44
 • รก.ปลัด สธ.ตั้ง 2 ผู้ช่วยปลัด และ 2 รองอธิบดี หมอพิทักษ์พล อดีต ผอ.สนย.สมัย ประดิษฐ และ หมอสุระ นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ขึ้นเป็น ผช.ปลัด หมอปานเนตร ผอ.วัดไร่ขิง เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ และ หมออัษฎางค์ นพ.สสจ.สระบุรี ขึ้นเป็น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
  2015-07-30 09:11
 • กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยโรคซิลิโคซิสหรือโรคปอดฝุ่นหินที่จังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องระยะยาว เนื่องจากมีเหมืองหิน โรงโม่หิน ย่อยหิน แหล่งใหญ่ของประเทศ เพื่อให้สามารถติดตามปัญหาและทราบขนาดปัญหาได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว ช่วยวางแผนป้องกันและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ขับเคลื่อนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปี 2535 จัดการปัญหาและดูแลสุขภาพประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดที่จะเป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งคนและสินค้าที่สำคัญของประเทศ
  2015-01-10 17:18