ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รก.ปลัด สธ.ตั้ง 2 ผู้ช่วยปลัด และ 2 รองอธิบดี หมอพิทักษ์พล อดีต ผอ.สนย.สมัย ประดิษฐ และ หมอสุระ นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ขึ้นเป็น ผช.ปลัด หมอปานเนตร ผอ.วัดไร่ขิง เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ และ หมออัษฎางค์ นพ.สสจ.สระบุรี ขึ้นเป็น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 58 นพ.อำนวย กาจีนะ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในคำสั่ง สธ.ที่ 1211/2558 และ คำสั่ง สธ.ที่ 1212/2558 ลงวันที่ 29 ก.ค. 58 แต่งตั้งผู้ช่วยปลัด สธ. 2 ราย ได้แก่

1.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ขึ้นเป็นผู้ช่วยปลัด สธ.

2.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต ขึ้นเป็นผู้ช่วยปลัด สธ.

แต่งตั้งรองอธิบดี 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1.นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ นพ.สสจ.สระบุรี เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค

2.นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์

ทั้งนี้มีรายงานว่า สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยปลัด สธ.นั้น ชื่อที่น่าจับตามอง คือ นพ.พิทักษ์พล อดีตเคยเป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (สนย.) มาก่อนในสมัยที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็น รมว.สธ. และมีรองปลัด สธ.ชื่อ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ต่อมาหลังรัฐประหาร นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ก็ย้าย นพ.พิทักษ์พล กลับไปอยู่ที่กรมสุขภาพจิต กระทั่งล่าสุด รักษาการปลัด สธ.มีคำสั่งย้ายขึ้นมาอยู่ในไลน์ผู้บริหารระดับต้น ในตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัด สธ.

ขณะที่ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ นั้น เคยเป็นทีมงานของ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เมื่อครั้งเป็นปลัด สธ.มาก่อน

ส่วน นพ.ปานเนตร ถือเป็นสายตรงของกรมการแพทย์