อาเซียน

 • เวทีผู้บริหารสาธารณสุขอาเซียน ร่วมถกแก้ปัญหามาลาเรียระบาด หลังปี 53 อาเซียนพบผู้ป่วยกว่า 5 แสนราย เสียชีวิตกว่า 1,500 ราย แถมพบปัญหาเชื้อดื้อยา ขณะที่ในไทย ปี 55 พบผู้ป่วยกว่า 8,000 รายแล้ว สธ.เตรียมผลักดันความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาค
  2012-07-05 08:32
 • 10 ประเทศอาเซียนรวม บังคลาเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ทำแผนรับมืออาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน
  2012-06-27 10:08
 • จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 จึงทำให้หลายภาคส่วนธุรกิจต้องเร่งพัฒนาพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่ต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับผู้ป่วย หรือชาวต่างชาติในแถบอาเซียน ที่เดินทางเข้ามารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก รวมถึงยังต้องรักษาแพทย์และพยาบาลที่ชำนาญการให้ทำงานอยู่ต่อ โดยไม่ย้ายไปทำงานในประเทศแถบอาเซียนตามกรอบสนธิสัญญา
  2012-06-23 12:49
 •   นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยการเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ในการเข้าสู่สังคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้าว่า ขณะนี้ปัญหาสำคัญที่สุดคือเรื่องกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระบบริการสุขภาพ ซึ่งงานที่ไทยทำแล้วและดำเนินการได้ดี คือด้านการควบคุม การเฝ้าระวังโรค ไทยมีความร่วมมือระดับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา มีการปรับมาตรฐานการขึ้นทะเบียนยา เช่นยาสมุนไพร อาหาร ให้สู่ระดับอาเซียนมีความคืบหน้าไปมาก
  2012-06-16 13:44
 • ปิดฉากเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรัม "ไพรินทร์" กระตุ้นอาเซียนกระชับความร่วมมือต่อเนื่อง เตรียมใช้เวที อาเซียนซัมมิท แลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมกำหนดแนวทางการเติบโตในแบบฉบับอาเซียน ขณะที่นานาชาติกระตุ้นอาเซียนสร้างสมดุลเศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม-สุขภาพ พร้อมจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
  2012-06-05 21:14
 • ปลัดสธ.ห่วงผลกระทบการเปิดเสรีอาเซียน เกรงบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยไม่เพียงพอ ปัญหาจากสมองไหลไปสู่เอกชน ให้เร่งระดมพลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วนทั้งด้านการผลิต ด้านระบบบริการ และด้านมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับบริการที่เหมาะสมและเพียงพอ
  2012-05-30 16:02
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้อง 10 ประเทศอาเซียนและทั่วโลก ร่วมออกมาตรการแก้ไขยับยั้งการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในการประชุมเวทีโลก ว่าด้วยการเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประจำปี 2555 ชี้หากไม่เร่งแก้ไขโรคเหล่านี้จะสร้างความสูญเสียมหาศาล จะมีผู้เสียชีวิตถึง 41 ล้านคนในปี 2558 เฉพาะไทยสูญแล้วปีละกว่า 1.4 แสนล้าน
  2012-05-30 12:32
 • จี้สภาวิชาชีพสายสุขภาพสังคายนารับอาเซียน สกอ.แนะรื้อ'ใบวิชาชีพ-อำนาจควบคุมม.' แพทยสภารับไร้โรดแมปเตรียมกำลังคน
  2012-05-30 10:48
 •   สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย มีความเห็นถึงการเปิดเสรีภาคบริการสาขาแพทย์-พยาบาลว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่น ๆ นอกจาก โลเกชั่นที่ดีและเป็นศูนย์กลางในอาเซียนแล้ว ประเทศไทยยังมีจุดแข็งในเรื่อง ของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ดังนั้นการเปิดเสรีจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน เคลื่อนย้ายเทคโนโลยี รวมทั้ง บุคลากรทางการแพทย์ด้วย
  2012-05-26 12:04

Pages