เกษียณ

 • เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวันสุดท้าย โดยเมื่อเวลา 11.00 น. นพ.สุขุม ได้เข้าไปลาตำแหน่งกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ที่ห้องทำงาน โดยนายอนุทิน ได้กล่าวว่า “ขอบคุณที่นพ.สุขุม ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติบ้านเมืองมาจนวันนี้ก็เต็มภาคภูมิ และขอให้เจริญรุ่งเรืองอีกบริบทหนึ่งของชีวิต และขออย่าทิ้งกระทรวงสาธารณสุข” จากนั้นทั้งคู่ได้สวมกอดกัน โดยระหว่างสวมกอด นพ.สุขุม ได้กล่าวตอบว่า“ขอบคุณมากครับท่าน ผมจงรักภักดี ไม่เคยคิดอย่างอื่นเลย รักพี่น้องอยู่ตลอด”  
  2020-09-30 21:13
 • คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ ชี้ผู้ประกันตนอายุยืนยาว เด็กรุ่นใหม่ไม่เข้างานในระบบ กระทบเงินกองทุนบำนาญชราภาพหมดเร็ว จี้ สปส.ปฏิรูปภายใน ไม่ใช่ผลักภาระผู้ประกันตนจ่ายเงินเพิ่ม-ยืดอายุเกษียณรับเงิน
  2019-11-05 09:54
 • ทีดีอาร์ไอ แนะไทยรับมือสังคมอายุยืน ต้องลงทุนในทุนมนุษย์ ลดการเกณฑ์ทหารลงครึ่งหนึ่ง ส่งเสริมใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติมากขึ้น  ปรับนิยามผู้สูงอายุตามประเทศพัฒนาแล้วคืออายุ 65 ปี ยืดรับบำนาญ เพื่อยืดอายุการทำงาน ยืดเวลาการออม และฝึกทักษะสำหรับโลกอนาคตมากขึ้น
  2019-05-15 22:38
 • ครม.เห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ให้ใช้รูปแบบการจ้างหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการ ระบุแนวโน้มอัตราว่างจากข้าราชการการเกษียณอายุ 5 ปี ข้างหน้า ปี 60-64 จะมีอัตราว่าง 50,584 อัตรา หรือ 2.5 5 ของจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญในแต่ละกระทรวง
  2017-10-03 17:24
 • เผยอีก 14 ปี อัตราเพิ่มผู้สูงอายุไทยพุ่งพรวดอันดับที่ 2 ของเอเชีย 28% เป็นผู้สูงอายุ สสส.-มส.ผส.เร่งผลักดันนโยบาย “ขยายอายุการจ้างงานหลังเกษียณ” เสนอ 3 แนวทาง ต่ออายุหลังเกษียณ เน้นสมัครใจทั้งลูกจ้าง นายจ้าง นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม ช่วยรับมือสังคมสูงวัย มีหลักประกันรายได้ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง
  2017-08-27 11:49
 • กระทรวงสาธารณสุขเตรียมต่ออายุราชการแพทย์ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2560 อบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้นดูแลประชาชนที่คลินิกหมอครอบครัว
  2017-06-11 16:12
 • ปลัด สธ.ให้ทุกจังหวัดพิจารณาให้แพทย์เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560 รับราชการต่อ โดยให้อบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อประจำคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
  2017-04-25 15:17
 • 10 ปีข้างหน้า รัฐต้องจ่ายงบประมาณเพื่อดูแลผู้เกษียณอายุและคนชราภาพปีละ 8 แสนล้าน จากปัจจุบันอยู่ที่ปีละ 3 แสนล้านบาท แบ่งเป็น บำนาญข้าราชการ 60% เบี้ยคนชรา 20% อีก 20% ที่เหลือเป็นสมทบประกันสังคม กบข. กอช.
  2015-09-23 17:32
 • มติชน -นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการโอนย้ายสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่เกษียณอายุการทำงานและพ้นสถานะการเป็นผู้ประกันตนไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า หลังจากพ้นสถานะการเป็นผู้ประกันตน ผู้ที่เกษียณการทำงานยังคงสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลระบบประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน เนื่องจากกฎหมายประกันสังคมให้สิทธิในเรื่องนี้ไว้ แต่ยังสามารถไปลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนได้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อผู้เกษียณการทำงานไปลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกั
  2014-06-23 07:30