เขตสุขภาพที่ 8

 • รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 8 ให้บริการคัดกรองและผ่าตัดตา ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเบ็ดเสร็จจาก 2 ปี เหลือ 1 สัปดาห์และลดตาบอดจากโรคตาต้อกระจก
  2018-03-19 12:43
 • กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมเขตสุขภาพที่ 8 ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในปีงบประมาณ 2560 เกือบ 1,000 คน ต่อปี อัตราการตายน้อยที่สุดของประเทศ
  2017-12-05 12:19
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลอุดรธานี ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลประชากร 7 จังหวัดอีสานตอนบน ให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นเขตแรกของประเทศ ช่วยลดอัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ต่ำที่สุดในประเทศจากร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 8 โดยแต่ละเดือนมีผู้ป่วยรับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเฉลี่ย 140 คน และขยายบอลลูนหลอดเลือดหัวใจประมาณ 80 คนต่อเดือน ที่สำคัญได้รับการผ่าตัดได้ทันทีไม่มีคิวรอ 
  2015-09-23 14:56
 • เขตบริการสุขภาพที่ 8 ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม เจ๋ง จัดระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (Long term care) ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลทั้ง 7 จังหวัด เพื่อดูแลเชิงรุกผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) ในปีที่ผ่านมา ผู้ป่วย 3,766 ราย ได้รับการค้นหาในชุมชน และผู้ป่วยอีก 2,840 ราย หรือร้อยละ 75 ได้รับบริการเชิงรุกโดยทีมสหวิชาชีพถึงบ้าน
  2014-11-09 19:52