เจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน

 • ระบบฉุกเฉิน 3 กองทุน รอบ 9 เดือน จ่ายเงินชดเชย 254 ล้านบาท หรือ 31% ของค่ารักษาที่เรียกเก็บ เฉพาะสปสช.สำรองจ่ายแทนสปส.-กรมบัญชีกลาง 121 ล้านบาท ยังไม่ได้เงินคืนเพราะติดกฎระเบียบ ขณะที่สิทธิข้าราชการใช้บริการมากสุด 49% เจอขาประจำ 1 ราย ใช้บริการสูงสุด 15 ครั้ง
  2013-02-06 11:06
 •  
  2013-02-04 13:56
 •   นโยบายสร้างมาตรฐานเดียวในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์)ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นรูปธรรมครั้งที่ 2 ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในการลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพของประเทศที่มีอยู่ 3 กองทุน
  2012-10-02 12:21
 • บอร์ดสปสช. เชื่อนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว เอื้อเอกชน จับสัญญาณ “ปลัดสธ.” รับข้อเสนอสมาคมรพ.
  2012-06-27 19:46