เว็บไซต์มติชนออนไลน์

 • แชร์ว่อน ! ตร.น่าน ร่อนหนังสือนมัสการเจ้าอาวาส แจ้งข้อหาไม่ติดป้ายปลอดบุหรี่ แจงได้รับหนังสือร้องทุกข์จาก นายสัญชัย ตุลาบดี นวก.สธ.ชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร ที่มาเที่ยว จ.น่าน และพบว่า มีสถานที่กว่า 20 แห่งไม่มีการติดประกาศเครื่องหมายที่ปลอดบุหรี่ ซึ่งผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 จึงให้ดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่ 20 แห่ง ใน อ.เมืองน่าน ในจำนวนนี้มีวัด 5 แห่ง
  2015-12-03 09:56
 • เว็บไซต์มติชนออนไลน์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 รายงานกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ไม่ได้พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในสังกัด สธ.ทั้งๆ ที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอรายชื่อรองปลัด สธ.
  2015-10-09 10:42
 • เว็บไซต์มติชน : นพ.เกรียงศักดิ์ นำทีมชมรมแพทย์ชนบทพบ นพ.ปิยะสกล เสนอแนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุข ขอให้เดินหน้าหมอครอบครัว ประกาศนโยบายทศวรรษระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ พร้อมให้เร่งรัดสอบสวน นพ.ณรงค์ และ นพ.วชิระ ตามกระบวนการ ด้าน นพ.ปิยะสกล มอบ นพ.กิตติศักดิ์ หารือแทน และนัดหมายเข้าพบอีกครั้ง 31 ส.ค.
  2015-08-28 10:39
 • เว็บไซต์มติชนออนไลน์ : หลังจาก นพ.รัชตะแต่งตั้ง นพ.อำนวย ขึ้นเป็น รก.ปลัด สธ.แทน นพ.สุรเชษฐ์ ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า นพ.รัชตะ เป็นรัฐมนตรีใช้รักษาการเปลือง ขณะเดียวกันยังเป็นยุคที่ย้ายข้าราชการประจำบ่อยอีก เมื่อเทียบกับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์
  2015-07-20 20:17