ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์มติชน : นพ.เกรียงศักดิ์ นำทีมชมรมแพทย์ชนบทพบ นพ.ปิยะสกล เสนอแนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุข ขอให้เดินหน้าหมอครอบครัว ประกาศนโยบายทศวรรษระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ พร้อมให้เร่งรัดสอบสวน นพ.ณรงค์ และ นพ.วชิระ ตามกระบวนการ ด้าน นพ.ปิยะสกล มอบ นพ.กิตติศักดิ์ หารือแทน และนัดหมายเข้าพบอีกครั้ง 31 ส.ค.

เว็บไซต์มติชน รายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท และตัวแทนอีก 10 คน เดินทางมายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ขอเข้าพบ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการหารือและยื่นข้อเสนอการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย แต่ปรากฏว่า นพ.ปิยะสกล ไม่สะดวก และมอบให้ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับแทน เบื้องต้นได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการ โดย นพ.ปิยะสกล ให้เข้าพบได้อีกในช่วงเวลา 07.30 น. วันที่ 31 สิงหาคม

เบื้องต้นทางชมรมแพทย์ชนบทได้เตรียมเอกสารเป็นข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย โดยหลักๆ คือ ขอให้ขับเคลื่อนนโยบายหมอครอบครัว (Family Care Team) และระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health system) ให้มีความต่อเนื่อง และขอให้รัฐมนตรีฯ ประกาศนโยบาย “ทศวรรษพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ” 

นอกจากในเอกสารของชมรมฯ ยังระบุให้สร้างระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีระบบที่เข้มแข็งในการตรวจสอบการทุจริต โดยเฉพาะขอให้ สธ.ดำเนินการสอบสวน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. ได้ถูกร้องเรียนว่าอาจมีการทุจริตในหน้าที่ โดยขอให้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปโดยเร็ว และขอให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทุกระดับใน สธ.เป็นหน้าที่ของปลัด สธ.คนใหม่ เพื่อรักษาไว้แนวนโยบายในการปฏิบัติถึงธรรมาภิบาล

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์