ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์มติชนออนไลน์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 รายงานกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ไม่ได้พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในสังกัด สธ.ทั้งๆ ที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอรายชื่อรองปลัด สธ. ผู้ตรวจราชการฯ และอธิบดี ต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข แล้ว แต่มีข่าวว่าถูกตีกลับให้นำไปพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยชื่อรองปลัด สธ.คนใหม่ทั้ง 4 คนที่จะมาแทน นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ที่ลาออกไปเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ มีข่าวว่าจะไปเป็นอธิบดีกรมอนามัย นพ.อำนวย กาจีนะ ข่าวว่าจะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้น

โดยผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัด สธ. มีชื่อของผู้ตรวจราชการ สธ. 4 คน ซึ่งเป็นตัวเต็งที่ถูกเสนอเข้า ครม. ประกอบด้วย 1.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ 2.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 3.นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร และ 4.พญ.ประนอม คำเที่ยง

วันที่ 7 ตุลาคม นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สาเหตุที่ไม่มีการพิจารณาแต่งตั้ง เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพิ่งเดินทางกลับมาจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ขณะที่รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งค่อนข้างมากจำนวน 9 ตำแหน่ง ทำให้ต้องมีเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดแต่ละบุคคล จึงต้องใช้เวลา ทำให้ไม่ทันการพิจารณา ครม.วันที่ 6 ตุลาคม ก็เหมือนกับตอนจะมีการแต่งตั้งปลัด สธ.ขณะนั้นก็เสนอชื่อ นพ.โสภณ เมฆธน แต่กว่าจะพิจารณาใช้เวลา 2 สัปดาห์ แต่สุดท้ายก็เป็น นพ.โสภณ เป็นปลัดฯ ครั้งนี้ไม่แตกต่างเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวมติชนถามว่า แสดงว่ารายชื่อการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสังกัด สธ.ทั้งหมดยังเป็นคนเดิมหรือไม่ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ก็เหมือนตอนแต่งตั้งปลัดโสภณ ก็ไม่ได้เปลี่ยน ส่วนจะเป็นใคร ตนจำชื่อไม่ได้ เพราะเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นาน  รอผลออกมาดีกว่า

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ทุกตำแหน่งที่คัดเลือกเน้นการทำงานเป็นหลัก ซึ่งจริงๆ ทุกคนมีความเก่งความสามารถกันหมด ทำให้การคัดเลือกค่อนข้างลำบาก แต่ก็ต้องทำ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกคนมาดำรงตำแหน่งแต่ละตำแหน่งก็ต้องดูความเหมาะสม ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ อย่างหากจะต้องทำงานติดต่อกับต่างประเทศ นอกจากความรู้ด้านภาษา ก็ต้องติดต่อประสานงานต่างๆ ได้ ซึ่งแต่ละตำแหน่งก็จะมีคุณสมบัติอยู่ โดยตนไม่ได้เลือกเพราะว่าอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือเป็นพวกใครทั้งนั้น 

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการปรับรายชื่อใหม่หรือไม่ นพ.โสภณ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่เห็นว่าต้องทำแบบนั้น