เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 • ระบบหลักประกันสุขภาพออสเตรเลียกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการขยายตัวของประชากรสูงอายุ ซึ่งนั่นหมายความว่า การชราภาพของประชาชนย่อมส่งผลต่อผลิตภาพและการชะลอการเติบโตของ GDP ทั้งยังทำให้อัตราการใช้บริการสาธารณสุขสูงขึ้น จึงเป็นที่มาของการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการเงินการคลัง แน่นอนว่าข้อเสนอร่วมจ่ายถูกนำมาพูดถึงมากที่สุด แต่ออสเตรเลียก็มีความกังวลว่า การสมทบค่าใช้จ่ายนั้นจะส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของชาวออสเตรเลีย ทั้งยังอาจเป็นเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมต่อการยกระดับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมของบริการสาธารณสุขด้วย
  2015-08-09 12:57
 • พิมพ์ไทย - นักวิชาการเสนอรัฐบาลใหม่ลดเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนใน 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์-จ่ายเงินชดเชยให้โรงพยาบาลต้องเท่าเทียม และผู้ป่วยประกันสังคมต้องไม่จ่ายเงินประกันตนเหมือนอีก 2 สิทธิ พร้อมเสนอรวมสองกองทุนก่อน
  2014-01-23 14:45
 • กรุงเทพธุรกิจ - นักวิชาการเสนอรวมกองทุนประกันสังคมบัตรทอง เดินเครื่องลดเหลื่อมล้ำ 3 ข้อ สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียม-อัตราการจ่ายเงินต้องเหมือนกัน-ผู้ป่วยจ่ายเงินเหมือนกัน
  2014-01-21 15:12
 • ข่าวสด - นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กล่าวว่า ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หากพิจารณาแล้วจะพบว่านโยบายลดความเหลื่อมล้ำยังไม่มีอะไรใหม่ จะมีเรื่องนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกสิทธิ แต่ยังมีปัญหาในแง่การปฏิบัติจริง ตรง ร.พ.เอกชนบางแห่งเก็บเงินผู้ป่วยอยู่ ซึ่งต้องมีการแก้ไข แม้แต่นโยบายฝากท้องฟรีทุกสิทธิก็เช่นกัน ข้อเท็จจริงฝากท้องได้ทุกสิทธิจริง แต่อัตราการจ่ายเงินของแต่ละกองทุนต้องจ่ายให้ ร.พ.กลับไม่เท่ากัน ถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยโดยตรง แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เท่ากันในภาพของระบบการบริหารจัดการ
  2014-01-20 11:24
 • มติชน - เป็นเวลา 11 ปี กับโอกาสที่คนไทยทุกคนได้รับบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.. แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่ามีสิทธิในการรักษาตั้งแต่เกิด เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน ไม่ใช่การสงเคราะห์... เพราะที่ผ่านมา หลายคนไม่ทราบว่า มีสิทธิในการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคยากๆ ทำให้เสียโอกาสในการรักษาอย่างน่าเสียดาย
  2014-01-11 09:48
 • ตลาดแรงงานไทยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างและระดับช่างหลายปีต่อเนื่องเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การผลิตบุคลากรไม่ตรงความต้องการและแรงงานไทยมีโอกาสเลือกงานมากขึ้น ตลาดแรงงานระดับล่างและระดับอาชีวะจึงประสบภาวะตึงตัว ในส่วนเฉพาะแรงงานระดับล่างเอง ระบบเศรษฐกิจไทยก็ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในไทยแล้วเกือบ 3 ล้านคน ในจำนวนนี้มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 8.9 แสนคนเท่านั้น
  2013-01-25 11:14
 • บอสตัน เฮลธ์แคร์ (Boston Healthcare) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทกำลังขยายบริการให้คำปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การกำหนดราคา และการเบิกจ่าย ด้วยการจัดตั้งกิจการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในเอเชีย
  2012-11-27 12:11