แอลกอฮอล์

 • อาจารย์แพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ เผย เจลล้างมือที่ฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้ ต้องมีเอทานอลเข้มข้นเกิน 65% เท่านั้น แนะใช้แอลกอฮอล์เพื่อความชัวร์ เตือน! ไม่ควรสัมผัสหน้ากากอนามัยฝั่งสีเข้มหลังสวมใส่ เพราะจะทำให้ปนเปื้อนเชื้อได้
  2020-02-25 10:50
 • ศรีสะเกษ เดินหน้าแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สสส.-สคล. หนุนยกระดับงานบุญออกพรรษาเป็นงานบุญปลอดเหล้างานที่ 14 ชู “คนพันธุ์เสียวปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ” สืบสานพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียงลด ละ เลิกอบายมุข ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่เป้าหมายการเลิกเหล้าตลอดชีวิต ผลจัดงานบุญปลอดเหล้า-พนัน ปี 56-60 ชาวศรีสะเกษ ประหยัดเงิน 430 กว่าล้านบาท ภาพรวมทั้งประเทศ งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 59 ประหยัดเงิน 13,459 ล้านบาท
  2017-10-06 20:52
 • ในปี 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพบว่า อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดพะเยา สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แต่ภายหลังเดินหน้า พะเยาโมเดล อันดับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนพะเยาตกอันดับไปอยู่ที่ 25 ของประเทศ
  2017-09-10 17:52
 • สสส.เปิดผลงานปี 59 สนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ 2,401 โครงการ มีผู้รับทุนหน้าใหม่เกือบ 3,000ราย/องค์กร ชูผลงานเด่น 4 ด้าน พัฒนาขยายพื้นที่สุขภาวะเกือบหมื่นแห่งทั่วไทย ผจก.สสส. ย้ำยึดมั่นหลักบริหาร มืออาชีพ-โปร่งใส-ตรวจสอบได้ และ “สานพลังทุกภาคส่วนเพื่อผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง” ปักธง ปี 2560 เร่งเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพ 3 ด้าน พัฒนานักสร้างสุขภาพเชิงสถาบัน-จัดการปัญหาเหล้าบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงด้วยมาตรการทางสังคมเสริมกฏหมาย-ขยายพื้นที่และองค์กรสุขภาวะผ่านเขตสุขภาพ
  2017-03-26 20:13
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือทีพีพี เริ่มต้นที่สินค้าและบริการ 7 รายการ ได้แก่ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร ยา วัคซีน ชีววัตถุและระบบยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการค้าบริการสุขภาพ พร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทยหากเข้าร่วมทีพีพี  
  2016-02-29 13:37
 • สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) กระทรวงสาธารณสุข เผย การกำหนดนโยบาย มาตรการเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด และอุบัติเหตุบนถนน  ใช้ “ความจริงด้านวิทยาศาสตร์” มากกว่า “ความจริงด้านสังคม” เชิญผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงานทั้งรัฐ เอกชน ทบทวน “มิติสังคมและวัฒนธรรม” ที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพใน 4 ปัจจัยเสี่ยง คือ การบริโภคแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด และอุบัติเหตุบนถนน  
  2016-02-29 10:44
 • บีบีซี นิวส์: คำแนะนำการดื่มแอลกอฮอล์ฉบับล่าสุดของสหราชอาณาจักรตัดประเด็นปริมาณที่เหมาะสมของการดื่มในแต่ละวัน พร้อมสำทับการดื่มเหล้าไม่ว่าในปริมาณเท่าใดก็ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อมูลจากการศึกษาใหม่เผยให้เห็นความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าในปริมาณใด ซึ่งคำแนะนำล่าสุดได้ระบุให้ผู้ชายและผู้หญิงที่ดื่มเหล้าเป็นประจำไม่ควรดื่มเกินสัปดาห์ละ 14 หน่วยหรือเทียบได้กับเบียร์ 6 ไพนต์หรือไวน์ 7 แก้ว และควรงดดื่มเด็ดขาดในกรณีที่ตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าติดต่อกันทุกวัน รวมถึงไม่ควร “สะสม” หน่วยของเหล้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่จะมาดื่มรวดเดียวเนื่องจากจะทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
  2016-01-17 12:34
 • นสพ.ไทยโพสต์ : แชร์กระหึ่มโลกโซเชียล ดวดเหล้า-เบียร์แล้วกินนมเปรี้ยวตาม จะช่วยล้างแอลกอฮอล์ เป่ายังไงก็ไม่พบ สธ.สะดุ้ง เตือนอย่าหลงเชื่อเพราะไม่เป็นความจริง ยิ่งทำให้เมาแล้วขับชะล่าใจก่ออุบัติเหตุได้ง่าย
  2015-04-14 09:57
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ คุมเข้มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีก ในวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 พร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับทหาร ตำรวจ สรรพสามิต ออกสุ่มตรวจ 3 ทีมใหญ่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี วันที่ 3-5 มีนาคม 2558 เน้นหนักที่ร้านชำและร้านขายส่ง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 3 มีนาคม2558
  2015-03-03 19:11
 • นักวิชาการเสนอ สปช.เก็บภาษีสุราแบบผสม ทั้งตามปริมาณและมูลค่าที่คิดจากราคาขายปลีก พร้อมปรับเพดานภาษีสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ชี้ช่วยลดผลกระทบการบริโภค ให้ความเป็นธรรมผู้ผลิต ลดการเลี่ยงภาษี 
  2015-03-01 15:31
 • กระทรวงสาธารณสุข หนุนพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในรัศมี 500 เมตร แหล่งมอมเมาเยาวชนและนำไปสู่การทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เสียสุขภาพและถูกคุกคามทางเพศ เผยมีนักดื่มหน้าใหม่ปีละ 2.5 แสนคน พร้อมเฝ้าระวังอุตสาหกรรมสุราที่ขาดจริยธรรม เช่น โฆษณาพลิกแพลง ลดแลกแจกแถม เพิ่มบทลงโทษหากมีการละเมิดกฎหมาย
  2014-10-17 22:27
 • อย. เผาทำลายแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร เตือนเป็นวัตถุอันตราย มีส่วนผสมของเมทานอล พบขณะนี้ยังตกมาตรฐาน ผสมเมทานอลเกินกว่าที่กำหนดอื้อ เผยจุดใช้แล้วแสบจมูก ปวดศีรษะ ตาพร่า หากปริมาณมากเกินอาจทำให้เสียชีวิต เตือนโรงแรม ภัตตาคาร ซื้อมาใช้โทษเดียวกับคนจำหน่ายและผลิต
  2014-06-18 19:20

Pages