โรค

  • เรื่องอาหารกับสุขภาพนั้นมีคนสนใจศึกษากันตั้งแต่โบราณ ไม่ว่าจะชาติจีน ไทย ฝรั่ง ฯลฯ แต่เชื่อไหมว่าความรู้ด้าน "สารอาหาร" แบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น เพิ่งเจาะลึกศึกษากันได้มาไม่นาน
    2018-03-27 16:25
  • นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรค ครบรอบ 39 ปี ว่าการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลทำให้โรคต่างๆลดลง เช่น โรคโปลิโอ โรคหัด โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน จนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ สามารถลดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตได้เป็นจำนวนมาก แต่ยังมีโรคต่างๆ อาทิ โรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก วัณโรคดื้อยา โรคที่จะกลับมาเป็นปัญหาใหม่ เช่น โรคคอตีบ ไอกรน โรคมาลาเรียดื้อยา รวมทั้งปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น บุหรี่ เหล้า และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรค เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทา
    2013-10-01 19:14
  • อะไรก็ดูดีไปหมด เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศมารวมกัน แต่จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ "โรคคอตีบ" ที่มีปัจจัยสำคัญคือการเดินทางเข้าออกของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจนเกิดการแพร่ระบาดลุกลามใหญ่โตในหลายจังหวัด จนกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาระดมความคิดหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนเพราะกลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลาย
    2013-01-07 16:52