โรคในช่องปาก

 • กรมอนามัย เผย โรคในช่องปากนำไปสู่อาการอักเสบและติดเชื้อในอวัยวะอื่น เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ไซนัสอักเสบ แนะป้องกันด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย
  2016-05-06 22:25
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยพบโรคฟันผุในเด็กประถมมากถึงร้อยละ53 เฉพาะภาคใต้พบสูงถึงร้อยละ 70 สาเหตุจากไม่แปรงฟันหลังดื่มน้ำหวานและกินขนมก่อนเข้านอน ในขณะที่การเข้ารับบริการดูแลช่องปากเด็กประถมมีเพียงร้อยละ 30 ซึ่งปัญหาฟันผุ จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เร่งจัดทำแผนยกเครื่องระบบบริการดูแลให้เป็น 1 ใน 10 สาขาหลักของทุกเขตสุขภาพ ให้ทันตแพทย์เป็นผู้จัดการเรื่องทันตสุขภาพในอำเภอ เน้นงานส่งเสริมและป้องกัน เป็นเครือข่ายบริการตั้งระดับเชี่ยวชาญถึงปฐมภูมิ ตั้งเป้าให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
  2014-09-07 19:46
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยโรคในช่องปากมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เร่งควบคุมป้องกันโดยจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เดินหน้าปรับคู่มือพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนอย่างเหมาะสม
  2014-07-16 19:07
 • ดร.นายแพทย์พรเทพ   ศิริวนารังสรรค์   อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า  การเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของนักการแพทย์และการสาธารณสุข จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนปี2550โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนเป็นผู้ป่วยประเทศสหภาพเมียนมาร์เข้ารับการรักษาอันดับ 1รองลงมาเป็นผู้ป่วยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนเหนือตามลำดับมารักษาด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุดรองลงมาเป็นระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากและอุบัติเหตุ
  2013-08-29 09:44