โอภาส การย์กวินพงศ์

 • ทีมโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะนี้ยังอยู่ใน 4 ประเทศอาฟริกาตะวันตก กรณีที่พบผู้ป่วยที่ประเทศดีอาร์คองโกเป็นการติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่างสายพันธุ์ไม่เกี่ยวข้องกับการระบาดใน 4 ประเทศ ยังไม่พบผู้ป่วยนอกทวีปอาฟริกา ส่วนในประเทศไทยสถานการณ์ยังปกติ หญิงวัย 48 ปีที่สถาบันบำราศนราดูร ผลตรวจชัดเจนไม่ใช่โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา อาการปกติ คาดกลับบ้านได้วันนี้
  2014-08-25 16:32
 • ,
  นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พลเรือตรีนวพล ดำรงพงศ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ผู้แทน ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป  นำคณะสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบ คัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ของด่านควบคุมโรคติดต่อ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จ.สมุทรปราการ วันที่ 22 สิงหาคม
  2014-08-24 20:26
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าของหญิงไทย 1 รายที่ต้องสอบสวนโรคอีโบลาวันนี้ พบอาการไม่เข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา อาการดี   เนื่องจากไม่มีไข้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นให้ผลลบและไม่มีภาวะติดเชื้อ จัดทีมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาให้คลายความกังวล
  2014-08-22 16:20
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงนามในข้อตกลงทำงานร่วมกันกับกองบัญชาการวิจัย ทางการแพทย์และเวชยุทโธปกรณ์ กองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากโครงการวิจัยวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ในประเทศไทย ที่ประกาศผลไปเมื่อ ปี 2552 ว่ามีประสิทธิผล ร้อยละ 31.2 โดยผู้ร่วมลงนามฝ่ายประเทศสหรัฐอเมริกา คือ นายแพทย์เคนเนธ เบอร์ทรัม รองผู้บัญชาการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และเวชยุทโธปกรณ์ กองบัญชาการวิจัยทางการแพทย์และเวชยุทโธปกรณ์ กองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา
  2014-05-26 11:30
 • เมื่อวันที่ 23 พ.ค.57 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงทำงานร่วมกันกับกองบัญชาการวิจัยทางการแพทย์และเวชยุทโธปกรณ์ กองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากโครงการวิจัยวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ในประเทศไทย ที่ประกาศผลไปเมื่อปี 2552 ว่ามีประสิทธิผลร้อยละ 31.2 โดยผู้ร่วมลงนามฝ่ายประเทศสหรัฐอเมริกา คือ นพ.เคนเนธ เบอร์ทรัม รองผู้บัญชาการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และเวชยุทโธปกรณ์ กองบัญชาการวิจัยทางการแพทย์และเวชยุทโธปกรณ์ กองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติในงานจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข
  2014-05-26 11:22
 • วันนี้ (28 เมษายน 2557) นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคอีโบล่าที่พบในทวีปแอฟริกาว่า ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยโรคอีโบล่าในประเทศไทย อย่างไรก็ตามในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคเมอร์ส- โควี โรคอีโบล่า กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการในการเฝ้าระวัง สามารถตรวจจับสัญญาณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และการเตรียมสถานพยาบาล ทั้งเทคนิคการป้องกันตนเอง การป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งไทยมีความพร้อม  รวมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ
  2014-04-28 21:52
 • กระทรวงสาธารณสุข คงมาตรการเข้มข้นป้องกันเชื้อไวรัสเมอร์ส - โควี โดยเน้นระบบการเฝ้าระวัง 2 กลุ่มเสี่ยงคือประชาชนที่เดินทางไปหรือมาจากตะวันออกกลางและมีอาการป่วย เช่นปอดบวม และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เผยผลการเฝ้าระวังผู้ป่วยปอดบวมหลังกลับจากตะวันออกกลาง 10 ราย ไม่พบติดเชื้อแต่อย่างใด สถานการณ์ทั่วโลกตั้งแต่กันยายน 2555 - 24เมษายน 2557 มีรายงานผู้ป่วยใน 14 ประเทศ รวม 254 ราย เสียชีวิต 93 ราย โดยจะประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภาคใต้ย้ำมาตรการป้องกันในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดการป้องกันโรคติดเชื้อ และการแพร่กระจ่ายเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล 
  2014-04-28 21:48
 • มติชน - จุฬาฯชี้ผลศึกษา'สหรัฐ-ออสซี่' ฉีดวัคซีน'เอชพีวี' ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ผลจริง คร.เล็งนำร่องเด็ก 11 ปีโรงเรียนกรุงเก่า 5 พันคน เผยองค์การอนามัยโลกแนะป้องกันได้ 60%
  2014-04-11 07:57
 • ในวันอนามัยโลกประจำปี 2557 นี้  องค์การอนามัยโลก รณรงค์ให้ทุกประเทศเร่งควบคุมป้องกันโรคจากแมลง ยุง  พบว่าก่อโรคในคนได้มากถึง  12 โรค อาทิ ไข้เลือดออก  มาลาเรีย  ทำให้ชาวโลกป่วยปีละกว่า 2,500 ล้านราย เสียชีวิตปีละกว่า 1 ล้านราย  ส่วนไทยพบยุงก่อโรค  5 โรค เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย ในปี 2556 รวมกว่าแสนราย เสียชีวิต 159 ราย มากที่สุดคือไข้เลือดออกจำนวนผู้ป่วยกว่า 1 แสนราย ชี้ปีนี้หากประชาชนไม่ช่วยกันกำจัดยุง   คาดจะมีผู้ป่วย  80,000-100,000 ราย 
  2014-04-08 13:40
 • มติชน - กทม.เซ็งกำจัดลูกน้ำยุงล้มเหลว ชี้บ้านมีรั้วไม่ร่วมมือ 'หมอประเสริฐ'เตือนปีนี้ระวังไข้หวัดใหญ่รุนแรง เฝ้าระวังไข้เลือดออก ไอกรน คอตีบ โรคหัด ไข้สมองอักเสบ ไข้หวัดนก กลับมาระบาดอีก
  2014-03-04 08:20
 • มติชน - กทม.เตือนเร่งกำจัดแหล่งลูกน้ำ หลังเกิดปรากฏการณ์ยุงชุมผิดปกติ คร.ชี้อย่าวิตกเป็นช่วงรอยต่อเปลี่ยนฤดู ส่วนใหญ่เป็นยุงรำคาญ ไม่ได้นำโรคไข้สมองอักเสบง่ายๆ แต่ระวังย่างเข้าหน้าร้อน ยุงลายอาละวาด อาจเกิดโรคไข้เลือดออก
  2014-03-03 10:23
 • หวัดนกคืบใกล้ไทย กัมพูชาพบป่วยรายที่ 3 สธ.ตื่นสั่ง สสจ.เข้มชายแดน พร้อมเตือนอากาศเปลี่ยนเสี่ยงเป็นไข้หวัดใหญ่ จ่อฉีดวัคซีน 3.4 ล้านโดส พ.ค. 2557
  2014-02-20 19:03

Pages