โอภาส การย์กวินพงศ์

 • “อนุทิน” ตอก ยืดแบนสารเคมีซ้ำซาก สะท้อนการทำงานไร้ประสิทธิภาพ เผย “บิ๊กตู่” แค่รับทราบการยืดแบนสารเคมี ไม่เคยพูดรัฐไร้เงินเยียวยา ลั่นไม่หน้าที่ ย้ำ สธ.ไม่เคยกลับมติแบนสารเคมี เผย ปลัด สธ. ร่อนหนังสือ ท้วงติงแล้ว ด้าน “หมอโอภาส” แนะเปิดเทปตั้งแต่ต้น อย่าตัดตอนทำเข้าใจผิด ยันชัดไม่เคยหนุนยืดการใช้สารพิษ
  2019-12-05 10:53
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนกัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้นำไปผสมในอาหาร ขนม เครื่องดื่ม การออกฤทธิ์ของกัญชาจะเร็วหรือช้าขึ้นกับวิธีการที่นำกัญชาเข้าสู่ร่างกาย ชนิด ปริมาณสาระสำคัญและการตอบสนองที่แตกต่างกันในแต่ละคน
  2019-11-28 20:50
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม มสธ.จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทย มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี เพื่อผลิตบุคลากรให้มีศักยภาพและเพียงพอต่อระบบบริการสุขภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน และช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  2019-11-28 20:16
 • “อนุทิน” ยอมรับมติเลื่อนกำหนดห้ามใช้ 3 สารเคมีการเกษตรไปอีก 6 เดือน แจงทำสุดซอยแล้ว ขอให้โชคดี พร้อมยินดีรับรักษา ยันไม่กระทบรัฐบาล ระบุ ไม่ใช่เรื่องการเมือง
  2019-11-27 18:38
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์กัญชาเบื้องต้นว่ามีส่วนผสมของสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids) ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในพืชกัญชา ได้แก่ THC CBD และ CBN อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการหรือผู้ที่มีความชำนาญ ในการทดสอบและให้ผลแม่นยำภายใน 5 นาที ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค
  2019-11-23 17:18
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยตรวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 50 พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานจริง ทั้ง สารคลอร์ไพรีฟอส-สารพาราควอต ในผักและผลไม้ และสารไกลโฟเสตตกค้างในนาข้าว
  2019-10-20 08:14
 • กระทรวงสาธารณสุข มอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน (BP Sure) ให้แก่ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ 13 เขต โดยในเดือนสิงหาคมนี้จะส่งมอบเครื่อง BP Sure พร้อมกับจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อให้ประชาชน อสม. ในพื้นที่สามารถนำเครื่องวัดความดันโลหิตของตนเองมาทดสอบคุณภาพได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
  2019-07-27 11:48
 • กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝงด้วยการตรวจตัวอย่างเลือด และพัฒนาชุดทดสอบวัณโรคอย่างง่าย “ทีบี แลมป์” (TB-LAMP) ตรวจได้ที่โรงพยาบาล หาวัณโรคแบบมีอาการ วิธีการตรวจง่าย มีความไวและความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรคสูง รู้ผลเร็วใน 1 ชั่วโมง เพื่อการรักษารวดเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิตและการแพร่กระจายโรค บรรลุเป้าหมายยุติวัณโรคในปี 2578
  2019-07-10 12:52
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รับตัวอย่างของกลางที่เป็นน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 51 ตัวอย่าง จากสถานีตำรวจในจังหวัดชลบุรี ซึ่งบางตัวอย่างระบุว่าปราศจากสารนิโคติน แต่จากผลการตรวจพบสารนิโคตินในทุกตัวอย่าง เตือนผู้สูบเสี่ยงได้รับสารนิโคตินหรือสารพิษชนิดอื่นๆ เข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากในการผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่มีกฎหมายควบคุมกำกับ จึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนิโคตินในน้ำยาได้
  2019-05-31 16:03
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่ “ไดคลาซีแพม (Diclazepam)” ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นยาคลายเครียดในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีน เช่นเดียวกับไดอาซีแพม แต่มีฤทธิ์รุนแรงกว่า 10 เท่า และยังไม่มีการควบคุมทางกฎหมาย โดยมีรายงานในต่างประเทศว่ามีการนำมาใช้ในทางที่ผิดและมีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยานี้จำนวนมาก เตรียมเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาควบคุมทางกฎหมาย เฝ้าระวังการแพร่ระบาด และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
  2019-05-08 15:24
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้หารือกับคณะนักวิจัยไทยจากสถาบันต่างๆ เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมของคนไทย โดยความร่วมมือกับสหรัฐฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ประชาชนไทย ตั้งเป้าวิจัยถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยจำนวน 50,000 คน เน้นศึกษาพันธุกรรมเสี่ยงในโรคมะเร็ง โรคหายาก โรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร์
  2019-03-22 23:58
 • เพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจยีนแพ้ยาในผู้ป่วยโรคลมชักก่อนเริ่มให้ยารักษา ลดโอกาสความพิการและเสียชีวิตจากการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงชนิดกลุ่มสตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม ซึ่งพบมากในประเทศมาเลเซียและไทย คาดจะลดจำนวนผู้ป่วยที่เกิดผื่นแพ้ยารุนแรงจากยาคาร์บามาซีปีน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ถึง 256.18 ล้านบาท
  2018-12-21 12:07

Pages