ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

 • นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ได้เขียนบทความ “มองนโยบาย รมต.รัชตะ ผ่าน CAS” (complex adaptive system) อันมีความหมายว่า เป็นระบบบริการสุขภาพที่มีลักษณะซับซ้อนและต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ โดยยึดจากนโยบาย 10 ข้อ ของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ.จากรัฐบาลคสช. และมองผ่านมุมมอง CAS คือ เมื่อระบบสุขภาพของไทยเป็นระบบที่มีความซับซ้อน มีตัวแปร และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่หลากหลายเช่นนี้แล้ว นโยบายทั้ง 10 ข้อ รมต.รัชตะ จะเดินหน้าไปทางไหน จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากนโยบายนี้ และที่สำคัญเพื่อจะให้นโยบาย 10 ข้อนี้สัมฤทธิผลนั้น จะไปถึงได้อย่างไร 
  2014-10-27 15:08
 • ข้อเขียนจาก นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ว่าด้วยความเห็นต่างๆในระบบสุขภาพ ที่ระบุว่า “สองปีมานี้ เหตุการณ์ในวงการสาธารสุขที่ดึงดูดความสนใจของสังคม เกิดขึ้นเป็นระลอกในรูปความขัดแย้ง คู่แรกระหว่างผู้นำของสธ.ส่วนกลางกับแพทย์ชนบทกลุ่มหนึ่ง  คู่ถัดมาคือ ระหว่างปลัดสธ.กับอดีตรมต.สธ.และรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ล่าสุดคือระหว่างปลัดสธ.กับผู้บริหารสปสช.ส่วนกลาง  นอกจากเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นความวุ่นวาย ถามว่า ยังอาจหาความหมายอื่นใดได้อีกอันจะยังประโยชน์แก่การพัฒนาวงการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทั้งมวล”
  2014-09-15 20:50
 • policy brieft : นโยบายคมนาคมขนส่งเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร โดย ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล  คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี 3 กันยายน 2557
  2014-09-14 18:42
 • เมื่อนพ.ไพบูลย์ นักวิจัยอุบัติเหตุจราจร ระบุว่า ขอเชียร์นโยบายขนส่งด้วยคน โดยให้เหตุผลสำคัญว่า “ภาระของรพ.ในการดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บปีละกว่าล้านคน ตายอีกกว่าสองหมื่นคนจะลดลงถ้านโยบายดังกล่าวปรากฎเป็นจริง ยิ่งเร็วเท่าใด ยิ่งกว้างขวางเท่าใดภาระดังกล่าวก็ยิ่งลดเร็วและมากตามกันไป วงการแพทย์ยกธงขาวมานานแล้วกับชะตากรรมของคน 2 ใน 3 ที่ตายเพราะอุบัติเหตุจราจร จะไม่ให้ยกธงขาวได้อย่างไร ในเมื่อคนเหล่านี้บาดเจ็บรุนแรงที่อวัยวะสำคัญ หลายคนบาดเจ็บรุนแรงมากกว่าหนึ่งอวัยวะสำคัญ ประมาณหนึ่งในสามจึงตายคาที่ ที่เหลือตายเมื่อถึงรพ.หรือระหว่างนำส่งรพ.หรือภายใน 72 ชั่วโมงหลังนอนรพ.เมื่อภาระเยียวยาคนที่สิ้นหวังลดลง ก็แปลว่ามีเงินเหลือไปใช้กับคนที่ยังมีความหวัง”
  2014-09-14 17:58
 • บทความจาก นพ.ไพบูลย์ เตือนถึงสถานการณ์ฝันร้ายของระบบบริการสุขภาพไทย จากสภาพการบริการที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว ระหว่าง รพ.เอกชน และรพ.ของรัฐ ที่หากยังไม่ลดความต่างตรงนี้ อาจจะส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพของไทย กลายสภาพเป็นเหมือนระบบบริการสุขภาพของสหรัฐอเมริกา นั่นคือต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการจะจมไปกับรายจ่ายสุขภาพมากจนอำนาจแข่งขันถดถอย คำถามวันนี้ที่น้อยคนจะตระหนักคือ หากรพ.ของรัฐถดถอยจนกลายเป็นแค่สถานที่รักษาของคนยากจน แต่คนชั้นกลาง คนรวย หนีไปใช้รพ.เอกชน โดยที่รัฐแทบจะไม่ได้กำกับควบคุมรพ.เอกชนเลย จะส่งผลร้ายต่อระบบสุขภาพไทยอย่างไร ?
  2014-08-08 12:08
 • ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันทั้งทางอุดมการณ์ และการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ของผู้เล่นหลักรายใหญ่ในระบบสุขภาพไทย อย่างสธ. และสปสช. ที่เปรียบเสมือนคู่รัก คู่แค้น ตลอดมานับตั้งแต่ไทยให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนในปี 45 และยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววันนี้ ขณะที่สธ.ชูนโยบายเขตสุขภาพ แต่เกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา ถือได้ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ศ.นพ.​ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ชวนสำรวจ นโยบายเขตสุขภาพ สถานการณ์ความขัดแย้ง และระบุว่า ท้ายที่สุดแล้ว ทางออกที่ยั่งยืนของเรื่องนี้ คือ ความไว้วางใจ ความร่วมมือ ซึ่งกันและกัน มากกว่าการใช้วิวาทะหรือการใช้อำนาจ
  2014-07-16 19:20
 • ถามชาวบ้านว่า ป่วยฉุกเฉินคืออะไร คำตอบที่ได้อาจไม่ตรงกับคำตอบของหมอ เช่น เล็บขบมา 3 วัน จนกลัดหนองปวดระบมขนาดนอนไม่ได้ อย่างนี้ชาวบ้านว่า ฉุกเฉิน ตกเลือดจนแทบเป็นลม ก็ว่าฉุกเฉิน แขนขาอ่อนแรง ชาวบ้านอาจไม่รู้สึกว่าฉุกเฉิน แต่ภาษาหมอว่า ฉุกเฉิน เพราะถ้าเป็นจากหลอดเลือดสมองอุดตันภายใน 3 ชั่วโมงแรก อาจเยียวยาให้กลับไปเหมือนเดิมได้ ไม่พิการหรือถึงตาย
  2013-05-19 11:54