สธ.เผยพบผู้ป่วยจากกินอาหารไม่สะอาดกว่าครึ่งล้านรายในรอบ 5 เดือน

 

วิทยาเปิดเผยสถิติในรอบ 5 เดือนปีนี้ พบผู้ป่วยจากการรับประทานอาหารและน้ำไม่สะอาด รวมกว่า 5 แสนราย เสียชีวิต 16 ราย และอาหารที่ปรุงรสหนักมันหวานเค็ม ยังก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ค่าใช้จ่ายรักษาปีละกว่า 3 แสนล้านบาท ออกนโยบายแก้ไข โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดกว่า 900 แห่ง เป็นต้นแบบครัวโภชนาการ กินแล้วสุขภาพดี ลดป่วยและลดโรค

วันนี้(14 พฤษภาคม 2555) นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นต้นแบบครัวปรุงอาหารเพื่อสุขภาพดี ไม่ป่วยจากโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดมาจากกินอาหารรสมัน หวาน เค็มจัด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  

นายวิทยา กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนที่เกิดมาจากการกินอาหารที่ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะ และปรุงโดยใช้น้ำมัน น้ำตาล เกลือมากเกินไป ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา โรคที่เกิดอาหารและน้ำไม่สะอาดที่สำคัญ 2 โรคได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง ในรอบ 5 เดือนปีนี้ ทั่วประเทศมีรายงานผู้ป่วย 520,000 กว่าราย เสียชีวิต 16 ราย ส่วนโรคที่เกิดจากกินอาหารมันจัด หรือหวานเค็มจัด ซึ่งเรียกว่าโรคจากพฤติกรรมหรือโรคไม่ติดต่อ พบว่าเพิ่มขึ้น ผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ 4 ในปี 2551-2552 เปรียบเทียบกับการตรวจสุขภาพครั้งที่ 3 ในพ.ศ. 2546-2547 พบผู้หญิงอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34 เป็นร้อยละ 41 ผู้ชายอ้วนเพิ่มจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 28 จำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่าตัวในรอบ 10 ปี เสียค่าใช้จ่ายปีละไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงวันละ 36 ราย เสียชีวิตจากโรคเบาหวานปีละ 7,000กว่าราย 

ในการลดป่วยลดตายจากโรคที่กล่าวมา กระทรวงสาธารณสุขจะเน้นแก้ที่เรื่องใกล้ตัวก่อน คือเรื่องอาหารการกิน ในปีนี้ได้มอบหมายให้กรมอนามัยจัดทำโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดกว่า 900 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่พักรักษาตัวผู้เจ็บป่วย เป็นต้นแบบของการปรุงอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการปลอดภัย มีอาหารเฉพาะโรค ลดการใช้น้ำมัน น้ำตาล เกลือและเครื่องปรุงรสต่างๆ เพิ่มผักผลไม้ มีบริการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและนิทรรศการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องกับผู้ป่วยและญาติ สามารถนำไปปรุงอาหารที่บ้านได้ และขยายผลส่งเสริมให้ร้านจำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลทุกแห่งได้มาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และมีเมนุชูสุขภาพ กินแล้วสุขภาพดี คาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรุงอาหาร เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดโรคตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่จะประกาศให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ จะต้องผ่านหลักเกณฑ์ 6 ข้อดังนี้ 1.ประกาศเป็นนโยบายของโรงพยาบาลชัดเจน 2.โรงครัวโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบก่อนปรุงอาหารได้แก่ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน สารกันรา บอแรกซ์ ยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ หากพบต้องแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดการถึงแหล่งอาหารต้นตอทันที เพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในพื้นที่อีกชั้นหนึ่ง 3.ส่งเสริมการกินผัก ผลไม้ ลดการปรุงอาหารรสหวาน มัน เค็ม 4.ร้านอาหารภายในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และต้องมีเมนูชูสุขภาพ เมนูไร้พุง 5.อาหารว่างจัดประชุมต้องเป็นอาหารสุขภาพ อ่อนหวาน อ่อนมัน อ่อนเค็ม และ 6.จัดบริการให้ความรู้ คำปรึกษาและนิทรรศการอาหาร และโภชนาการที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและญาติ

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 22 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 44 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 53 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 54 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 22 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 44 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 53 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 54 นาที ago
กลับด้านบน