ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ผอ.บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงผลการศึกษาเรื่อง ภาวะโรคเอดส์ กลุ่มเสี่ยงที่ (ไม่) เปลี่ยนแปลงว่า อัตราการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มเสี่ยงในการสำรวจภาวะโรคปี 2553 พบว่า กลุ่มใหญ่คือ ชายรักชายร้อยละ 20 ผู้ใช้ยาร้อยละ 21.9 เพศชายร้อยละ 17.7 และเพศหญิงร้อยละ 2.2 โดยอัตราการใช้ถุงยางอนามัย กลุ่มพนักงานหญิงบริการมีการใช้ถุงยางร้อยละ 95.7 พนักงานบริการชายร้อยละ 87.3 ชายรักชายร้อยละ 84.5 และผู้ใช้ยาร้อยละ 41.6 เมื่อสำรวจเรื่องอัตราการตรวจการติดเชื้อในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มพนักงานหญิงบริการและชาย ตรวจร้อยละ 50.4 ชายรักชายร้อยละ 29.2 และผู้ใช้ยาร้อยละ 40.8 สถานการณ์ป้องกัน พบว่าความครอบคลุมในการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี'53 ที่ร้อยละ 72 เป็นปี'54 ที่ร้อยละ 77 ที่ยังน่าเป็นห่วงและต้องดำเนินมาตรการเพิ่มคือ การรับยาต้านไวรัสและเข้าระบบการรักษา ซึ่งต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

พญ.เพชรศรีกล่าวว่า สำหรับยุทธศาสตร์เอดส์ชาติระหว่างปี 2552-2559 ตั้งเป้าว่า ทำให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง 2 ใน 3 และลดอัตราติดเชื้อแรกเกิดลง โดยการประมาณจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ คาดว่าร้อยละ 62 จะเกิดจากการติดเชื้อจากกลุ่มชายรักชาย การขายบริการ และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ร้อยละ 32 เกิดจากคู่ของตนเอง ร้อยละ 6 เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์จากผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองและกลุ่มเยาวชน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่คาดว่าจะอยู่ในพื้นที่ 31 จังหวัดที่มีความชุกสูงประมาณร้อยละ 65 เฉพาะพื้นที่กทม.คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ร้อยละ 27 ซึ่งเป้าหมายจะทำให้เกิดการเข้าถึงการรับบริการในทุกกลุ่มร้อยละ 80

"ปัจจุบันการใช้งบฯ จากรัฐบาลใช้งบฯ จากประเทศร้อยละ 93 เป็นงบฯ เพื่อใช้ในการป้องกันร้อยละ 14 ซึ่งงบฯ ทั้งหมดมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากกองทุนโลก ยุทธศาสตร์ระยะยาวคือ ลดการติดเชื้อรายใหม่ให้ได้ จากที่ช่วง 3 ปีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละหมื่นราย ให้เหลือ 1 ใน 3" พญ.เพชรศรีกล่าว

ที่มา : นสพ.ข่าวสด 20 ส.ค.55