เพชรศรี ศิรินิรันดร์

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้ ระบบติดตามประเมินผลการให้บริการ PrEP เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ HIV สูง แนะผู้ปฏิบัติในพื้นที่วางแผนตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการหรือไม่ ไม่ต้องรอจนถึงตอนประเมินผล
  2019-12-15 09:04
 • มติชน- หลังจากมีการเปิดเผยข้อหารือระหว่างที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคม จิตวิทยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งผู้บริหาร สธ.มีแนวคิดให้ประชาชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราร้อยละ 30-50 เพื่อความยั่งยืนในระบบการเงินการคลังของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนออกมาคัดค้านแนวคิดดังกล่าว
  2014-07-23 22:14
 • เดลินิวส์ - "มีชัย"จวกรัฐเมินแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อพุ่ง ตายปีละ 2 หมื่น ห่วงเยาวชนไทยมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์พุ่งอันดับ 2 ของโลก
  2013-11-07 09:24
 • ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารงานจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ้อรัฐไม่สนใจป้องกันเอดส์ ชี้ต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 500-600 ล้านบาทดำเนินการ แต่ถ้าไม่ให้มีหวังผู้ติดเชื้อเอดส์พุ่งแน่
  2012-08-20 11:26
 •  
  2012-08-19 12:46