ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.)ในฐานะโฆษก สปส.เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2555 มีผู้ประกันตนที่ร้องเรียนทั้งสิ้น 3,708 เรื่อง แบ่งเป็นสถานประกอบการ 1,796 เรื่อง สถานพยาบาล 747 เรื่อง

การให้บริการของเจ้าหน้าที่และระบบของ สปส.จำนวน 473 เรื่อง และร้องเรียนเรื่องอื่นๆ เช่น การตัดสิทธิประกันสังคม มิจฉาชีพ จำนวน 378 เรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 23 เรื่อง ร้องเรียนเรื่องประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 275 เรื่อง ร้องเรียนประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 16 เรื่อง โดยผู้ประกันตนมาร้องเรียนด้วยตนเองมากที่สุด จำนวน 1,331 คน

ต่อปัญหาดังกล่าว ในอนาคต สปส.อาจตั้งหน่วยบริการเป็นสำนักงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเบิกจ่ายได้ เพื่อให้มีความรวดเร็ว และอาจปรับศูนย์ 1506 ให้สามารถบริการผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็ว เช่น กรณีการคลอดบุตร สามารถเชื่อมโยงสถานพยาบาล และโรงพยาบาลอื่นๆ ว่า มีเตียงว่างหรือไม่ หรือเมื่อเข้ารับการรักษามีคิวว่างหรือไม่ รวมทั้งจะยกระดับการให้บริการของศูนย์ 1506 ให้มีการบริการที่หลากหลาย เช่น ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ อาทิ โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง

ที่มา: http://www.thanonline.com