อารักษ์ พรหมณี

 • ไทยเร่งบูรณาการบริหารแรงงานต่างด้าว เปลี่ยนชื่อบัตรชมพู เป็น “บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ”
  2016-08-26 23:26
 • กระทรวงแรงงาน เดินหน้านโยบายคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ เปิดสายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ มีล่ามแปลภาษาตามสัญชาติ เข้มตรวจแรงงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สู่เป้าหมายการรับรองปฏิญญาอาเซียน ก่อนเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนในอาเซียนให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการภาครัฐต่อการจัดการแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 8 ตุลาคมนี้ ณ ประเทศมาเลเซีย ด้าน "ผู้แทน ILO" ชื่นชมรัฐบาลไทยและประเทศสมาชิกได้ทบทวนความร่วมมือระดับพหุภาคีและทวิภาคี สร้างความเป็นธรรมแก่แรงงานอพยพ เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน
  2015-09-17 16:23
 • “รองปลัดแรงงาน” ระบุ สิทธิ ‘แรงงานข้ามชาติควรมองในมิติความมั่นคง’ การให้สิทธิตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎหมายและสัญญาจ้างที่ชัดเจน ไม่ละเลยในความเป็นมนุษย์ ย้ำ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับแรงงานข้ามชาติเป็นสิ่งที่สำคัญ
  2015-09-10 09:45
 • คมชัดลึก - คสรท.ถกผู้บริหาร สปส.หาช่องกฎหมายช่วยเหลือแรงงานสแตนเล่ย์ 44 คน ที่มีข้อพิพาทกับนายจ้าง หลังถูกสั่งปิดงานใกล้ครบ 6 เดือน ชี้พ้น 25 เม.ย.ขาดสิทธิประกันสังคม ด้านสปส.รับลูกเร่งศึกษากฎหมาย
  2014-04-22 09:10
 • โลกวันนี้ : สปส. เพิ่มเงินทดแทนลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จากเดิมไม่เกินคนละ 45,000 บาท เป็นไม่เกิน 50,000 บาท ถ้าเจ็บป่วยเรื้อรังจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
  2013-12-12 13:19
 • พิมพ์ไทย - เวทีประกันสังคมโลกห่วงจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มแรงงานข้ามชาติในแต่ละประเทศพุ่ง แนะแต่ละประเทศพัฒนาระบบประกันสังคมรองรับ และขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมทุกคน พร้อมตั้งศูนย์ให้คำแนะนำที่สมาคมประกันสังคมระหว่างประเทศ
  2013-12-04 10:30
 • เวทีประกันสังคมโลกห่วงผู้สูงอายุเพิ่ม แรงงานข้ามชาติในแต่ละประเทศพุ่ง แนะแต่ละประเทศพัฒนาระบบประกันสังคมรองรับ ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมทุกคน พร้อมตั้งศูนย์ให้คำแนะนำที่สมาคมประกันสังคมระหว่างประเทศจัดทำคู่มือเผยแพร่
  2013-12-03 18:13
 • นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สปส.เตรียมเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการทำงานและมีอายุ 60 ปี ซึ่งได้รับเงินบำนาญชราภาพจาก สปส.ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เนื่องจากจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีจำนวนต่ำสุดเดือนละ 720 บาท สูงสุด 3,000 บาท เกรงว่าจะไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน หากได้รับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุมาเพิ่มเติมอีกเดือนละ 600 บาท จะช่วยให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งเบื้องต้น สปส.ได้หารือกับหน่วยงานต่างๆ
  2013-11-25 20:00
 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส. เตรียมเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการทำงานและมีอายุ 60 ปี ซึ่งได้รับเงินบำนาญจาก สปส. ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เบื้องต้น สปส. ได้หารือกับหลายหน่วยงานเห็นด้วยกับข้อเสนอของ สปส. แต่มีความกังวลว่าจะขัดต่อระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ทั้งนี้จะเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าขัดต่อระเบียบ มท. หรือไม่ ถ้าขัดทาง สปส.
  2013-11-25 10:16
 • คมชัดลึก - นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเตรียมการแก้ปัญหาเงินกองทุนชราภาพในกองทุนประกันสังคมจะติดลบในอนาคตเนื่องจากจ่ายเงินกรณีชราภาพ ว่า ปัจจุบันเงินกองทุนประกันสังคมมีอยู่กว่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่ง พ.ศ.2557 สปส.เริ่มจ่ายเงิน บำนาญชราภาพเป็นปีแรก โดยประมาณการมีผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญและบำเหน็จชราภาพรวมทั้งสิ้นกว่า 1.2 แสนคน ต้องจ่ายเงินกองทุนชราภาพในกองทุนประกันสังคมออกไปกว่า 8,000 ล้านบาท และ พ.ศ.2587 หรืออีก 31 ปีข้างหน้า กองทุนชราภาพจะอยู่ในภาวะติดลบ
  2013-10-08 10:16
 • สปส.เผยผลศึกษา 6 แนวทางเบื้องต้นแก้กองทุนชราภาพของประกันสังคมติดลบใน 31 ปีข้างหน้า เหตุต้องจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ชราภาพ ทั้งใช้วิธีเพิ่มอัตราเงินสมทบ-ขยายอายุเกษียณ-ปรับฐานคำนวณเงินบำนาญ หากทุกมาตรการผสมกันยืดอายุกองทุนได้ 73 ปี แจงยังไม่มีข้อยุติ ต้องหารือทุกฝ่าย ชงบอร์ด สปส.เคาะแล้วเสนอ ครม. เตรียมหารือกับสปสช.เรื่องโอนรักษาพยาบาลเร็วๆนี้
  2013-10-07 19:18
 • Hfocus -ยังมีคำถามในประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ ว่าคนเหล่านี้ควรได้รับสิทธิในลักษณะไหน เนื่องจากเข้ามาทำงานในไทยเต็มที่ 4 ปี ก็ต้องกลับประเทศต้นทาง การกำหนดให้แรงงานข้ามชาติที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติต้องเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกฎหมายประกันสังคม ทำให้มีปัญหาตามมาในเรื่องการเข้าถึงสิทธิ เช่น บำนาญชราภาพและสิทธิการรับเงินชดเชยว่างงาน เป็นต้น เนื่องจากมาตรา 33 ถูกออกแบบมาสำหรับแรงงานในประเทศและมีการคุ้มครองตลอดช่วงชีวิต
  2013-10-06 06:49

Pages