ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คมชัดลึก - คสรท.ถกผู้บริหาร สปส.หาช่องกฎหมายช่วยเหลือแรงงานสแตนเล่ย์ 44 คน ที่มีข้อพิพาทกับนายจ้าง หลังถูกสั่งปิดงานใกล้ครบ 6 เดือน ชี้พ้น 25 เม.ย.ขาดสิทธิประกันสังคม ด้านสปส.รับลูกเร่งศึกษากฎหมาย

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้หารือกับนางอำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และนายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการ สปส.เกี่ยวกับปัญหาสิทธิประกันสังคมของลูกจ้างบริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด เนื่องจากมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์กับบริษัท ทางบริษัทจึงใช้สิทธิตามกฎหมายสั่งปิดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างนับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 5 เดือน แต่ระยะเวลาการขยายสิทธิประกันสังคมจะสิ้นสุดในวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งพ้นระยะเวลา 6 เดือน ตามที่กฎหมายประกันสังคมกำหนดการให้สิทธิไว้ ทำให้ลูกจ้างบริษัทสแตนเล่ย์ 44 คน ที่มีข้อพิพาทกับนายจ้างไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่างๆ ได้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกจ้าง

"ได้ขอให้ สปส.ช่วยพิจารณาในแง่กฎหมายว่าจะสามารถออกระเบียบหรือประกาศให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างได้หรือไม่ หากทำไม่ได้ก็ขอให้พิจารณาว่าให้ลูกจ้างสามารถส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมเองได้หรือไม่ เพื่อจะได้สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อไปได้ หากสามารถออกกฎหมายรองรับได้ก็ให้ลูกจ้างส่งเงินสมทบแบบเดือนต่อเดือนเริ่มจากเดือนพฤษภาคมนี้ และส่งเงินสมทบต่อเนื่องไปจนกว่าการแก้ปัญหาข้อพิพาทจะได้ข้อยุติ" รองประธาน คสรท.กล่าว

นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการ สปส. กล่าวว่า เลขาธิการ สปส.ได้สั่งการให้ตนไปศึกษาในแง่กฎหมายว่าจะสามารถออกประกาศหรือระเบียบเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทสแตนเล่ย์ไม่ให้ขาดสิทธิประกันสังคมได้หรือไม่ รวมทั้งให้ไปหารือกับนายจ้างด้วย ซึ่งจากการหารือกับนายจ้างมีข้อกังวลในประเด็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานในแง่ของการปิดงาน จึงขอให้ สปส.พิจารณาในแง่กฎหมายว่า หากนายจ้างช่วยส่งเงินสมทบจะมีผลกระทบตามที่มีข้อกังวลหรือไม่ ทั้งนี้ สปส.อยู่ระหว่างศึกษาในแง่กฎหมายของประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะให้ได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 25 เมษายนนี้

"ประเด็นปัญหาข้างต้นถือเป็นเรื่องใหม่ที่ สปส.เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรก เพราะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานกับกฎหมายประกันสังคม จะต้องหาทางออกเพื่อช่วยลูกจ้างบริษัทสแตนเล่ย์ไม่ให้ขาดสิทธิประกันสังคม โดยพิจารณาในแง่กฎหมายให้รอบคอบและรัดกุม ต่อไปในอนาคตอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพื่ออุดช่องโหว่ในเรื่องนี้" นายอารักษ์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันที่ 22 เมษายน 2557