อำมร เชาวลิต

 • สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดสารเสพติดด้วยสารเมทาโดน แต่ต้องทำตามเงื่อนไขของ สปส.
  2014-07-24 20:26
 • บอร์ดสปส. เคาะเงินลงทุนในต่างประเทศ 1.2 หมื่นล้านบาท หวังรับกำไรปีละ 1 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าเพิ่มสิทธิประโยชน์ แจงผลงานครึ่งปีแรกทะลุเป้า  
  2014-06-12 09:41
 • สปส. ชี้แจงการปรับเพิ่มอัตราเหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการตามภาระเสี่ยงของผู้ประกันตน อ้างกระตุ้น รพ. ให้บริการดีขึ้น
  2014-05-19 19:22
 • บอร์ดสปส.เพิ่มสิทธิผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 5 รายการทั้งหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน  รวมถึงให้สิทธิผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 1 อวัยวะพร้อมกัน เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้ ผู้ประกันขอใช้สิทธิได้ผ่านรพ.  5 แห่ง 
  2014-05-17 18:29
 • คมชัดลึก - คสรท.ถกผู้บริหาร สปส.หาช่องกฎหมายช่วยเหลือแรงงานสแตนเล่ย์ 44 คน ที่มีข้อพิพาทกับนายจ้าง หลังถูกสั่งปิดงานใกล้ครบ 6 เดือน ชี้พ้น 25 เม.ย.ขาดสิทธิประกันสังคม ด้านสปส.รับลูกเร่งศึกษากฎหมาย
  2014-04-22 09:10
 • สปส.เผยปี 56 ผู้ประกันตนร้องเรียน 5.2 พันเรื่อง นายจ้างไม่นำลูกจ้างเข้าประกันสังคม-เบี้ยวส่งเงินสมทบมากสุดร้อยละ 54 รองลงมา ร้องเรียนสถานพยาบาลร้อยละ 25 โวยถูกเรียกเงินสงเคราะห์บุตรคืน แจงเร่งแก้ปัญหาทุกเรื่อง เล็งเสนอปรับปรุงระเบียบจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร
  2014-02-06 19:03
 • พิมพ์ไทย - สำนักงานประกันสังคมเตรียมปรับปรุงสิทธิประโยชน์ปี 2557 ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาราคาแพง ทั้งปลูกถ่ายตับผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ เพิ่มค่าอวัยวะเทียมกรณีทุพพลภาพ เร่งประชาสัมพันธ์ม.40 กรณีชราภาพ สปส. เสนอแนวคิดน่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชน
  2014-01-20 11:21
 • คมชัดลึก - ปี พ.ศ. 2557นับเป็นปีแรกที่สำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน จะต้องจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพทั้งเงินบำเหน็จและเงินบำนาญชราภาพ ซึ่งสปส.ประมาณการว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เกษียณจากการทำงานและส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือนหรือ 15 ปีได้รับเงินบำเหน็จชราภาพและส่งเงินสมทบครบ 15 ปีได้รับเงินบำนาญชราภาพรวมทั้งหมดกว่า 1.3 แสนคน จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมกว่า 8.5 พันล้านบาท
  2014-01-17 11:21
 • คมชัดลึก - นางอำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักสิทธิประโยชน์และกองนิติการของสปส.ไปปรับปรุงการดำเนินโครงการปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตนเพื่อซื้อที่อยู่ อาศัย (บ้านประกันสังคม) เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการ ได้อย่างทั่วถึง ติดเงื่อนไขการปล่อย กู้จากธนาคารพาณิชย์ที่สปส.นำ เงินไปฝากไว้ ซึ่งมีข้อตกลงว่าผู้ประกันตนจะต้องนำเงินกู้ไปซื้อที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยเฉพาะในต่างจังหวัดมีผู้ประกันตนสอบถามมาก จาก ที่ติดเงื่อนไขการกู้ ทำให้กู้เงินโครงการได้ยาก
  2014-01-06 15:45
 • คมชัดลึก - เลขาธิการ สปส.เตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่ดันร่างแก้ไขก.ม.ประกันสังคมเข้าสภา ชี้ข้อดีลงทุนอสังหาริมทรัพย์คล่องตัว รัฐจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 ทุกปี ชงขยายมาตรา 40 เป็นวาระแห่งชาติ แก้ระเบียบ มท.ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้ประกันตนที่ได้เงินบำนาญ
  2014-01-03 11:30
 • มติชน - สำนักงานประกันสังคมเตรียมปรับปรุงสิทธิประโยชน์ปี 2557 ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาราคาแพง ทั้งปลูกถ่ายตับ ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ เพิ่มค่าอวัยวะเทียมกรณีทุพพลภาพ
  2014-01-02 14:32
 • ASTVผู้จัดการรายวัน -ระบบการดูแลสุขภาพของบรรดาลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ห้างร้านต่างๆ ฯลฯ ล้วนต้องสู่ระบบกองทุนประกันสังคม ซึ่งดูแลโดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.)กระทรวงแรงงาน โดยกองทุนนี้ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบร่วมกับภาครัฐ เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีกระแสเสียงว่า ไม่ค่อยจะยุติธรรมกับผู้ประกันตนสักเท่าไร
  2013-12-30 10:30

Pages