ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คมชัดลึก - นางอำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักสิทธิประโยชน์และกองนิติการของสปส.ไปปรับปรุงการดำเนินโครงการปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตนเพื่อซื้อที่อยู่ อาศัย (บ้านประกันสังคม) เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการ ได้อย่างทั่วถึง ติดเงื่อนไขการปล่อย กู้จากธนาคารพาณิชย์ที่สปส.นำ เงินไปฝากไว้ ซึ่งมีข้อตกลงว่าผู้ประกันตนจะต้องนำเงินกู้ไปซื้อที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยเฉพาะในต่างจังหวัดมีผู้ประกันตนสอบถามมาก จาก ที่ติดเงื่อนไขการกู้ ทำให้กู้เงินโครงการได้ยาก

"สั่งให้สปส.ไปหารือกับธนาคารขอลดเงื่อนไขการปล่อยกู้ได้หรือไม่ ซึ่งสำนักสิทธิประโยชน์ฯจะไปพิจารณาปรับปรุงโครงการโดยปรับเปลี่ยนเป็นโครงการปล่อยกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในวงเงินไม่เกิน 1-2 แสนบาทต่อราย ทำให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ง่ายและทั่วถึง คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 2557 ก่อนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมและหารือกับธนาคารที่ร่วมโครงการ" นางอำมรกล่าว

ทั้งนี้ สปส.ได้ปรับปรุงโครงการสวัสดิการบ้านสปส. เพื่อผู้ประกันตนมาตั้งแต่ปี 2553 โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง จัดสรรวงเงินไว้ 10,000 ล้านบาทและร่วมมือกับสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปล่อยให้ผู้ประกันตนวงเงินรายละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันที่ 6 มกราคม 2557