ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คมชัดลึก - นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเตรียมการแก้ปัญหาเงินกองทุนชราภาพในกองทุนประกันสังคมจะติดลบในอนาคตเนื่องจากจ่ายเงินกรณีชราภาพ ว่า ปัจจุบันเงินกองทุนประกันสังคมมีอยู่กว่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่ง พ.ศ.2557 สปส.เริ่มจ่ายเงิน บำนาญชราภาพเป็นปีแรก โดยประมาณการมีผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญและบำเหน็จชราภาพรวมทั้งสิ้นกว่า 1.2 แสนคน ต้องจ่ายเงินกองทุนชราภาพในกองทุนประกันสังคมออกไปกว่า 8,000 ล้านบาท และ พ.ศ.2587 หรืออีก 31 ปีข้างหน้า กองทุนชราภาพจะอยู่ในภาวะติดลบ

ทั้งนี้คณะทำงานศึกษาแนวทางแก้ปัญหาได้สรุปไว้ 6 ทางเลือกเพื่อยืดอายุกองทุนชราภาพ ได้แก่ 1.การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบยืดอายุกองทุน 47 ปี 2.การเพิ่มอายุผู้มีสิทธิรับชำนาญ 2 ปีทุกๆ 4 ปีจนอายุเกษียณอยู่ที่ 62 ปี โดยอัตราเงินสมทบคงที่ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอยู่ที่ร้อยละ 3 ยืดอายุกองทุน 38 ปี 3.ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบยืดอายุกองทุน 34 ปี 4.การปรับการคำนวณค่าจ้างเฉลี่ยที่ใช้คำนวณเงินบำนาญ ยืดอายุกองทุน 33 ปี 5.มาตรการผสมโดยใช้ทางเลือก 1+2+3+4 พร้อมกัน ทำให้กองทุนอยู่ได้ไปถึง พ.ศ.2629 หรืออีก 73 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามแต่ละมาตรการจะต้องเริ่มต้นไม่ช้ากว่า พ.ศ.2560

"ทั้ง 6 ทางเลือกนี้เป็นแต่เพียงผลการศึกษาเบื้องต้น ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ อาจจะมีแนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจนปีหน้า หรือปี 2557 หลังจากนั้นเสนอต่อบอร์ด สปส. และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเสนอข้อสรุปเข้าบอร์ดสปส. เมื่อบอร์ดสปส.เห็นชอบก็จะเสนอคณะรัฐมนตรี" รองเลขาธิการ สปส. กล่าว

ที่มา--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 8 ต.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--