ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โพสต์ทูเดย์ - ประกันสังคมจ่อปรับเกณฑ์แรงงานข้ามชาติให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม คาดสรุปได้สิ้นปีนี้

นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวในงานเสวนาวิชาการเรื่อง"ประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ มองมุมไหนในมิติเออีซี" ว่า ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมของ สปส. กำลังศึกษารายละเอียดเชิงนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายประกันสังคมในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม สำหรับแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลและ

เกิดความเท่าเทียม คาดภายในสิ้นปีนี้น่าจะได้ข้อสรุป

"กฎหมายประกันสังคมมีข้อยกเว้นในการคุ้มครอง จึงต้องเร่งแก้กฎหมายให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้แรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติเข้าถึงสิทธิประโยชน์การคุ้มครองมากขึ้น และจะทำอย่างไรให้

เกิดความเท่าเทียมกัน" นายอารักษ์ กล่าว

ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม จะคุ้มครองสิทธิให้กับแรงงานข้ามชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ขณะเดียวกันพบปัญหาแรงงานข้ามชาติขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ซึ่งสำนักงานประกันสังคมต้องหามาตรการเพื่อให้แรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบ

ขณะเดียวกัน สิทธิประโยชน์บางมาตรา เช่น กฎหมายการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในกรณีลาคลอด การสงเคราระห์บุตร และชราภาพ ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว เนื่องจากส่วนใหญ่จะมาทำงานระยะสั้น 2 ปี แล้วต่อเพิ่มอีก 2 ปีเท่านั้น ดังนั้น

จึงต้องประเมินให้รอบด้านก่อนปรับระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับแนวโน้มประชากรแรงงานที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้ ข้อมูลระบุว่า มีแรงงานข้ามชาติอยู่ในระบบประกันสังคมล่าสุดเมื่อเดือน ส.ค. 3.42 แสนคน จากจำนวนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งหมดประมาณ 2 ล้านคนโดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นสัญชาติพม่ากัมพูชา และลาว

ด้านนายทรงพันธ์ ตันตระกูล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าเห็นด้วยว่าต้องทบทวนกฎหมายประกันสังคมใหม่ให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์มากขึ้น แต่คงไม่ใช่เปิดหมดn

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  วันที่ 1 ตุลาคม 2556