• Saturday, February 24, 2018
  12:13
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ เผย ผลงานเด่น อสต.ภูเก็ต ช่วยคัดกรองสุขภาพและควบคุมโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติ ส่งผลเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ยกเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนงานสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พร้อมบรรจุในแผนยุทธศาสตร์แรงงานข้ามชาติของจังหวัด พร้อมแนะรัฐต้องให้ความสำคัญ อสต. จัดระบบสนับสนุนพร้อมมอบขวัญกำลังใจเช่นเดียวกับ อสม.
  2018-02-24, 12:13
 • Saturday, February 24, 2018
  11:59
  สธ.หนุนเอ็นจีโอเป็นแม่งานสร้างเครือข่าย อสต. ดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เหตุเป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่อง ทั้งมีเครือข่ายตัวแทนในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนจัดอบรมและให้ความรู้ข้อมูลวิชาการ ชี้ อสต.เป็นกลไปสำคัญควบคุมสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ชุมชนต่างด้าว
  2018-02-24, 11:59
 • Monday, January 15, 2018
  14:44
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ แม่สอด เสนอรัฐ ดึง “แรงงานข้ามชาติ” ร่วมเป็น อสต.เพิ่ม หลังบทบาทแกนนำสุขภาพในชุมชนแรงงานข้ามชาติได้ผลดี ทั้งค้นหา ติดตามผู้ป่วย และควบคุมโรค พร้อมแนะจัดสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจหนุน อสต.ทำงานต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อระบบสาธารณสุขประเทศ
  2018-01-15, 14:44
 • Tuesday, December 26, 2017
  16:35
  รพ.แม่สอด เผย อสต.แม่สอดกลไกสำคัญเชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ หนุนงานส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคประสบผลสำเร็จ เน้นกลยุทธ์ดูแลคนต่างชาติในชุมชนด้วยกัน ระบุหากขาด อสต. หวั่นทำโรคระบาดเพิ่มขึ้น หนุน สธ.ตั้งเขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ กำหนดบทบาท อสต. พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจรุกงาน อสต.ต่อเนื่อง
  2017-12-26, 16:35
 • Sunday, December 24, 2017
  08:33
  ไม่เคยมีครั้งใดที่หัวใจของ “นิหร่า” หรือ “นิลา” แรงงานข้ามชาติชาวพม่าวัย 30 ปีเศษ จะถูกสุมด้วยความวิตกกังวลเหมือนครั้งนี้ สีหน้าเธอไม่สู้ดี “นิหร่า” กำลังตั้งครรภ์ หากแต่เป็นการตั้งครรภ์บน “แผ่นดินอื่น”
  2017-12-24, 08:33
 • Sunday, December 17, 2017
  10:22
  เขตสุขภาพที่ 5 รุกงาน อสต.สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติ เผยจังหวัดสมุทรสาครมี อสต. 2,300 คน ดูแลคนต่างด้าวในพื้นที่ราว 1 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประเทศ สนับสนุนทั้งการจัดอบรม กระเป๋ายา บัตร อสต. เกียรติบัตร และจักรยานเพื่อทำงานในชุมชน เผยผลงานเยี่ยม เพิ่มการฝากครรภ์ ช่วยลดปัญหาทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อย ติดเชื้อได้
  2017-12-17, 10:22
 • Thursday, December 14, 2017
  21:01
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ เผยหลัง 15 ปี รุกสร้างเครือข่าย อสต.มีจิตอาสาเพิ่มขึ้น ช่วยงานสร้างสุขภาพชุมชน ไร้ค่าตอบแทน แนะรัฐต้องมีนโยบายหนุน สร้างความภาคภูมิใจให้คนทำงาน ทั้งส่งผลดีต่อระบบสาธารณสุขประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรค พร้อมเผยขับเคลื่อนต่อผ่านสมัชชาสุขภาพ
  2017-12-14, 21:01
 • Monday, December 11, 2017
  09:21
  กรมควบคุมโรค เผยประเทศไทยมีมาตรการเข้มในการป้องกันควบคุมโรคเท้าช้าง ทั้งการตรวจโรคในแรงงานข้ามชาติ การจ่ายยารักษา และการเฝ้าระวังด้วยการเจาะเลือด เพื่อไม่ให้คนไทยป่วยด้วยโรคนี้ และไม่ให้โรคเท้าช้างกลับมาแพร่ในประเทศไทยอีก โดยหากมีการตรวจพบแรงงานข้ามชาติ ที่เข้ามาประเทศไทยมีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง ทุกรายจะได้รับการรักษาทันที
  2017-12-11, 09:21
 • Tuesday, December 05, 2017
  17:38
  ผอ.รพ.สต.ปากคลอง ชี้เครือข่าย อสต.กลไกจำเป็นในชุมชนแรงงานต่างด้าว ช่วยรุกงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ทำหน้าที่เหมือน อสม. เผยหลังจ้าง พสต.ชะงัก เหตุขัดต่อกฎหมาย ต้องอาศัยกลไก อสต.ทำงานแทน รอจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา
  2017-12-05, 17:38
 • Saturday, December 02, 2017
  12:52
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.ระนอง สร้างเครือข่าย อสต. ลงพื้นที่ทำงานควบคู่ อสม.ไทย รุกงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ เข้าถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว อุดช่องว่างการสื่อสารภาษาแตกต่าง พร้อมเสนอภาครัฐมีนโยบายหนุน กำหนด รพ.สต.พื้นที่แรงต่างด้าว ต้องมีเครือข่าย อสต.
  2017-12-02, 12:52
 • Tuesday, November 28, 2017
  21:09
  รพ.สต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของหน่วยบริการที่ใช้กลไก อสต.ในการเข้าถึงกลุ่มประชากรแรงงานพม่าและผู้ติดตาม ซึ่งจากการดำเนินงานมาประมาณ 1-2 ปีพบว่าช่วยให้งานของ รพ.สต.มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างมาก
  2017-11-28, 21:09
 • Saturday, November 04, 2017
  16:22
  “มูลนิธิศุภนิมิต” เสนอ สธ.บรรจุ อสต.ในโครงสร้างระบบสาธารณสุข หนุนการทำงาน อสต.มีนโยบายรองรับ พร้อมดึงคนข้ามชาติร่วมเป็น อสต.เพิ่ม ดูแลสุขอนามัยและสาธารณสุขในพื้นที่แรงงานข้ามชาติ ช่วยควบคุมและป้องกันโรคระบาด ระบุเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพประเทศ
  2017-11-04, 16:22
 • Saturday, November 04, 2017
  16:11
  หากกล่าวถึงกลุ่มชายขอบด้านสุขภาพในประเทศไทย กลุ่มคนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างมากไม่แพ้กลุ่มชายของอื่นๆ หรืออาจจะได้รับการดูแลจากรัฐน้อยกว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียอีก
  2017-11-04, 16:11
 • Saturday, October 21, 2017
  13:47
  กระทรวงแรงงาน ชี้แจงแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขประกาศรับสมัครและว่าจ้างคนไทยเข้าทำงานหลัง 15 วัน แล้วแต่ไม่มีคนไทยประสงค์จะทำงาน โดยจ้างคนต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาได้ 1 คนต่อการจ้างคนต่างด้าว 100 คน ขณะที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่ไม่แสวงหากําไร สามารถจ้างได้ตามความเหมาะสม
  2017-10-21, 13:47

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

Mr. Alongkorn Rungruang
1 สัปดาห์ 21 ชั่วโมง ago
นมผึ้ง
3 สัปดาห์ 4 วัน ago
...
MPHi
4 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Mr. Alongkorn Rungruang
1 สัปดาห์ 21 ชั่วโมง ago
นมผึ้ง
3 สัปดาห์ 4 วัน ago
...
MPHi
4 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน