ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส. เตรียมเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการทำงานและมีอายุ 60 ปี ซึ่งได้รับเงินบำนาญจาก สปส. ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เบื้องต้น สปส. ได้หารือกับหลายหน่วยงานเห็นด้วยกับข้อเสนอของ สปส. แต่มีความกังวลว่าจะขัดต่อระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ทั้งนี้จะเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าขัดต่อระเบียบ มท. หรือไม่ ถ้าขัดทาง สปส. จะหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอให้เสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขระเบียบ มท.

รองเลขาธิการ สปส. กล่าวอีกว่า สปส. จะเริ่มจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนในปี 57 เป็นปีแรก แต่เงินบำนาญที่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 60 ปี ได้รับนั้นจำนวนไม่เพียงพอกับค่าครองชีพโดยจำนวนเงินบำนาญต่ำสุดที่ สปส. จ่ายให้คือเดือนละ 720 บาท และสูงสุดเดือนละ  3,000 บาท หากได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเพิ่มเติมอีกเดือนละ 600 บาท จะช่วยให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น.

ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--