ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

รัฐบาลรับข้อเสนอเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ายื่นหนังสือให้พิจารณาการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู

นายโอฬาร ไชยประวัติ ในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (อียู) รับข้อเสนอ 5 ข้อจากกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ-วอตช์) 28 องค์กร ที่นำโดย น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ได้เข้ายื่นหนังสือให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี ผ่านนายโอฬาร ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่28 ก.พ.ที่ผ่านมา

ข้อเสนอทั้ง 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ไม่ยอมรับเนื้อหาการเจรจาที่เกินไปกว่าด้านทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องการขยายเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตร การคุ้มครองพันธุ์พืช 2.การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนในบทว่าด้วยการลงทุนต้องไม่นำข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุนสาธารณะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข

3.ไม่เปิดเสรีการลงทุนที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดการลงทุนที่กระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร 4.ถอนสินค้าเหล้าและบุหรี่ออกจากการเจรจาและ 5.จัดหารือผู้มีส่วนได้เสียครบทุกภาคส่วนทั้งก่อนและหลังเจรจา ซึ่งนายโอฬารรับปากให้ภาคประชาชนเข้าร่วมคณะกรรมการ พร้อมรับฟังความเห็น

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 6-7 มี.ค. นายกรัฐมนตรีและคณะจะไปเจรจาเอฟทีเอกับอียู ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  วันที่ 1 มีนาคม 2556